English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
20.04.2012
Praktiska apmācība „Korpusu izmantošana pētniecībā un studiju procesā”

Praktiska apmācība „Korpusu izmantošana pētniecībā un studiju procesā”

Rēzeknes Augstskolā 2012.gada 11. un 18.maijā notiks praktiska apmācība „Korpusu izmantošana pētniecībā un studiju procesā”, kur aicināti piedalīties humanitāro zinātņu pētnieki un docētāji, kā arī interesenti.

Apmācību mērķis ir dažādās mērķauditorijās paust teorētisko un praktiskā lietojuma koncepciju valodu korpusa lietojumā. Apmācīt dalībniekus korpusa, valodas resursu un rīku izveidē un pielietojumā, attīstot zinātniski pētniecisko kompetenci. Veicināt baltu valodu saglabāšanu un attīstību.

Valodas korpuss ir mašīnlasāmu tekstu datubāze. Pirmie valodas korpusi tika radīti 20.gs. 60. gados angļu valodas tekstiem, taču mūsdienās valodas korpusi ir nozīmīgs resurss katrai valodai. Šādas tekstu datubāzes ir kļuvušas par svarīgu avotu objektīvu, autentisku datu iegūšanai lingvistiskiem pētījumiem, mācību līdzekļu izveidē, valodu apmācībā, tulkošanā, vārdnīcu, leksikogrāfisko un terminoloģisko krājumu veidošanā.

Apmācības par korpusu lietošanu tiek organizētas projekta “Development of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia, Lithuania” (saīsināti – “HipiLatLit”) ietvaros. Projektu „HipiLatLit” īsteno Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti (VDU) Kauņā, LU Matemātikas un informātikas institūtu (LU MII). Projekta „HipLatLit” kopējais budžets ir 395 758,00 EUR, no kuriem 336 394,30 EUR ir atbalsts no Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam un 59 363,70 EUR nacionālais finansējums.

Apmācību lektori būs LU MII pētniece Kristīne Levāne-Petrova, vadošā pētniece Ilze Sperga un asistente Guna Rābante, VDU Datorlingvistikas centra vadītājs Dr. Andrius Utka.

Apmācību grafiks:

Lekcijas, praktiskās nodarbības:

  • 11.05.2012. plkst. 09:00-14:00.
  • 18.05.2012. plkst. 09:45-16:00.

Patstāvīgais darbs: 11.05.-18.05.2012.

Kursa saturs:

  1. Ievads korpuslingvistikā. Korpusa uzbūve un izveide.
  2. Darbs ar nemarķētu valodas korpusu.
  3. Darbs ar marķētu valodas korpusu un morfoloģiskās marķēšanas rīku.
  4. Patstāvīgais darbs ar korpusiem un marķēšanas rīku.
  5. Korpusa izmantošana studijās.
  6. Korpusa izveide.
  7. Korpusa datu izguve un apstrāde.

Kursa apjoms: 40 stundas (1 KP). Par pilnīgu dalību apmācībās tiks izsniegtas Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centra apliecības.

 

Dalība apmācībās ir bez maksas, bet ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 7.maijam plkst.15.00, rakstot uz e-pastu: anna.briska@inbox.lv

 

Pieteikumā aicinām norādīt vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pastu, zinātņu nozari.

 

Papildus informācijai:

Anna Briška,

Projekta „HipiLatLit” koordinatore

Rēzeknes Augstskola

Mob. +371 29108392

E-pasts: anna.briska@inbox.lv

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv