English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
07.05.2012
LLP projekta „eSIMTRA: e-simulācijas vide saskarsmes ar bērniem prasmju pilnveidei“ kursi Rēzeknes Augstskolā

LLP projekta  „eSIMTRA: e-simulācijas vide saskarsmes ar bērniem prasmju pilnveidei“ kursi Rēzeknes Augstskolā

No 23. līdz 27.aprīlim Rēzeknes Augstskola kļuva par mājvietu starptautiska projekta „eSIMTRA: e-simulācijas vide saskarsmes ar bērniem prasmju pilnveidei“ dalībniekiem. Šeit notika kursu programmas pilotizmēģinājums, un tā darbā Rēzeknes Augstskolu pārstāvēja studiju programmas „Skolotājs“ vecāko kursu studentes Santa Strode, Līga Kaspare, Laura Karole un Liene Leja. Kursu norisē piedalījās eksperti un skolotāji no Itālijas, Polijas, Zviedrijas, Francijas un Bulgārijas. Savas nodarbības demonstrēja Izglītības un dizaina fakultātes lektori Aivars Kaupužs un Gunārs Strods.

Kursu programmā tika ietverti daudzveidīgi temati:  „Empātija skolotāja darbā“, „Komunikācijas modeļi“, „Spēles grupu veidošanai“, „Kiberietekmēšana“, „Filmas izmantošana vardarbības prevencijā“ u.c., lekcijām mijoties ar mācību darbnīcām. Ārvalstu viesi iepazina Latviju un Latgali gan īpaši sagatavotā prezentācijā par mūsu valsti, gan izbraucienā uz Leļļu muzeju Preiļos un Aglonas baziliku, gan saviesīgā vakarā ar latgaliešu dziesmām, dejām un tradicionālajiem ēdieniem.

Informācija par projektu

 

Projekta mērķis ir piedāvāt lietotājiem (strādājošiem skolotājiem, mācībspēkiem, praktikantiem, pasniedzējiem, jaunatnes darba organizatoriem, kam vēl nav pedagoģiskās izglītības, vecākiem) efektīvu līdzekli, kas dotu iespēju pašmācībā vai vadītā interaktīvā izglītības procesā pilnveidot saskarsmes prasmes darbam ar sākumskolas vecuma bērniem. Simulācijas platforma būs piemērota visiem tiem, kas ir ieinteresēti vardarbības novēršanā un uzvedības korekcijā bērnu grupās.

Projekta eSIMTRA uzdevums ir radīt pedagoģijas, psiholoģijas un  IKT sasniegumos balstītu interaktīvu simulācijas vidi internetā, lai nodrošinātu izglītošanās iespējas attiecībā uz  komunikācijas praktisku problēmu risināšanu problēmsituācijās, kas rodas attiecībās “bērni – bērni” vai “bērni – pieaugušais”. Mijiedarbības plānotais rezultāts ir izvairīšanās no konfliktiem un agresijas, kā arī atbalstošas ​​vides radīšana bērnu saskarsmes prasmju attīstībai.

Projekta rezultāti - interaktīvā datorsimulācijas vide un mācību kursa programma - būs pieejami šādās valodās: bulgāru, zviedru, itāļu, franču, latviešu, poļu un angļu.

Projekta norises laiks: 01.01.2010.-30.06.2012.

 

Projekta eSIMTRA koordinatore

RA Izglītības un metodiku katedras lektore Rita Burceva

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv