English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
14.05.2012
Vēlēšanas akadēmiskajos amatos!

Vēlēšanas akadēmiskajos amatos!

1.      Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vēlēšanām akadēmiskajos amatos:

 • uz vadošā pētnieka amatu vides zinātnē (vides ķīmija un ekotoksikoloģija vai vides inženierzinātne) - 1 vieta,
 • uz vadošā pētnieka amatu folkloristikā (latviešu folkloristika) - 1 vieta.

2.      Prasības vadošā pētnieka amata kandidātam:

 • doktora grāds (izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē),
 • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz 3 publikācijas citējamajos avotos 3 pēdējo gadu laikā),
 • profesionālais darba stāžs atbilstošajā zinātņu nozarē vai akadēmiskais darba stāžs (kopumā ne mazāk par 5 gadiem),
 • līdzdalība vai vadība valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1),
 • uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 3).

3.      Konkursa pretendentiem uz vadošā pētnieka amatu līdz 2012.gada 1.jūnijam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā,
 • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (CV),
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti,
 • motivācijas vēstule, kurā pamatots pētnieka redzējums viņa zinātnisko interešu īstenošanai,
 • publikāciju kopijas,
 • apliecinājums par līdzdalību projektos, konferencēs.

4.      Dokumentus iesniegt:

Rēzeknes Augstskolas Personāla daļā, Atbrīvošanas alejā 90, 217.kabinets, Rēzeknē, LV4601, uzziņas pa tālruņiem 6 4625264; 6 4623219.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv