English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
21.05.2012
Semināra-diskusijas „Vide un tehnoloģija Latgalē” informatīvais ziņojums

Semināra-diskusijas  „Vide un tehnoloģija Latgalē” informatīvais ziņojums

2012. gada 22. martā Rēzeknes augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta vides un inženierzinātņu zinātniskā virziena ietvaros tika organizēts seminārs - diskusija

„Vide un tehnoloģija Latgalē ”

Tika prezentēti 10 ziņojumi par trim jautājumu grupām:

  1.  Atjaunojamās enerģētikas problēmas;
  2.  Vides , ūdens , gaisa un pilsētvides kvalitātes problēmas;
  3.  Vides un enerģētikas inženiertehniskie risinājumi un to pārnese tautsaimniecībā .

 

Semināra  programma

1.      Bioenerģētiskie resursi un to izmantošanas iespēju izvērtējums Latgales reģionā

JELARE projekta izstrādātie ieteikumi 

          atjaunojamās  enerģētikas jomā

Projekta JELARE coordinators, Dr.habil.geol., prof.

 Gotfrīds Noviks

Niedres kā atjaunojamais enerģētiskais resurss  Latgalē

RA doktorants, Mg.sc.env.

Edgars Čubars 

Kaņepju šķirņu un audzēšanas tehnoloģijas agrotehnisko parametru novērtēšana

REGI vadošā pētniece, Dr.agr.

 Veneranda Stramkale.

 

2.      Reģiona vides kvalitātes  kompleksais izvērtējums

Projekta WATERPRAXIS pētījumu rezultātu nozīme un praktiskā pielietojuma iespējas Latgales reģionā.

Projekta WATERPRAXIS koordinatore, Mg.chem.

Ērika Teirumnieka

Daugavas vidusteces posma  zooplanktona dinamika un ietekmējošie faktori

LERZ vadītāja, Dr.biol.

 Rasma Deksne

Pilsētvides transformācijas procesi Latgalē:
Rēzeknes piemērs

LU ģeogrāfijas doktorants, RA lektors 

Ivars Matisovs 

Aerojonu un atmosfēras antropogēnā piesārņojuma savstarpējā ietekme

 RA doktorants vides inženierzinātnē  

Andris Skromulis 

 

3.      Energoefektivitāte, mehatronika un vides tehnoloģiju pārnese tautsaimniecībā

Mehatronika un nanotehnoloģijas kā inženiertehniskā bāze inovatīviem risinājumiem reģiona tautsaimniecībā

Mehatronikas programmas direktors, Dr.sc.ing., asoc. prof.

Andris Martinovs 

Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas

REGI vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.

 Edmunds Visockis

 

Vides tehnoloģiju pārnese:
Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības

VTPP projekta vadītājs, Dr.sc.ing.

Edmunds Teirumnieks 

 

Prezentācijas:

Andris Skromulis

Andris Martinovs

Edgars Čubars

Edmunds Visockis

Edmunds Teirumnieks

Ērika Teirumnieka

Gotfrīds Noviks

Ivars Matisovs

Rasma Deksne

Veneranda Stramkale

Diskusijas gaitā tika izstrādātas  rekomendācijas Latgales reģiona attīstības jomā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai(VARAM).

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv