English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
25.05.2012
Rēzeknes Augstskolas studenti – Jauniešu Saeimā

Rēzeknes Augstskolas studenti – Jauniešu Saeimā

Aprīļa beigās Saeimā pulcējās jaunieši no visiem Latvijas reģioniem, lai caur personīgo pieredzi iepazītu likumdevēja darbu un no parlamenta tribīnes aizstāvētu savas idejas. Jauniešu darbs bija pietuvināts reālajam Saeimas darbam, kā arī likumu izstrādes procesam. Par redzēto un piedzīvoto Saeimā stāsta trīs Rēzeknes Augstskolas studenti – Edgars Provejs, Rolands Keišs (abi studē Ekonomikas un vadības fakultātē) un Raitis Bulatovs (studē Inženieru fakultātē).

 Vispirms puišiem jautāju, kādēļ tad viņi izlēma piedalīties Jauniešu Saeimā, uz ko viennozīmīgi tika atbildēts, ka tā esot bijusi lieliska iespēja iepazīt Saeimu un tajā notiekošos procesus. „Bija grūti atteikties no izdevības pārbaudīt sevi, gūt pieredzi, uzzināt ko jaunu ne tikai par Saeimu un politiku kopumā, bet arī pašam iemēģināt Latvijas Republikas Saeimas deputātu krēslus un praktiski darboties Saeimas un komisijas sēdēs,” stāsta Edgars Provejs. „Kod uzzynovu par tuodu īspieju, tod uzreiz arī izdūmovu, ka vāg pīzadaleit,” saka Rolands Keišs, piebilstot, ka esot pieteicies pēdējā dienā. Arī Raitis Bulatovs uzsver, ka esot gribējis redzēt, kā strādā Saeima un kāda tur esot darba dienas kārtība.

Piedalās komisiju darbā

Pirmajā dienas daļā esot bijusi Jauniešu Saeimas sēdes atklāšana, ko vadīja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, notika Jauniešu Saeimas deputātu mandātu apstiprināšana un dažādi organizatoriskie jautājumi. Otrajā daļā savukārt sekojis darbs pa komisijām (kopā 4 komisijas, pa 25 Jaunās Saeimas deputātiem katrā).

Izloze Edgaram esot piešķīrusi iespēju darboties Eiropas lietu komisijā, kur tika lemti dažādi jautājumi par to, kā jaunieši pilnvērtīgi var izmantot ES sniegtās iespējas izglītībā, apmaiņas programmās, brīvprātīgajā darbā, projektu realizācijā, kā arī neformālās izglītības iespējās. „Runājot ar kādu no Saeimas deputātiem, viņš bija visnotaļ pārsteigts par to, cik aizrautīgi un pilni degsmes bija jaunieši, izsakot savu viedokli par kādu no jautājumiem debatēs. Pat lielajā Saeimā neesot tik daudz aizrautīgu runātāju un diskusiju kopumā,” stāsta Edgars.

Rolands Jauniešu Saeimas ietvaros bija balsu skaitītājs. Viņam vajadzēja noteiktai deputātu grupai skaitīt balsis: kuri ir par, kuri pret, kuri atturas, izskatot kādu noteiktu deklarāciju. Savukārt Raitis piedalījās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, kurā tika izskatītas deklarācijas par lauksaimniecību, nodokļiem, ekonomiku un, piekrītot vai nepiekrītot attiecīgajiem punktiem, bija jāapstiprina deklarācija.

Katram ir jāsāk pašam ar sevi

Izvērtējot jauniešu iespējas izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā, Edgars uzsver, ka, lai kaut kas mainītos, katram ir jāsāk pašam ar sevi. Viņš uzskata, ka vidusskolas izglītības sistēmā būtu jāievieš personību attīstoši priekšmeti, piemēram, radošums, sociālā atbildība, sadarbība, vairāk vajadzētu pielietot neformālās izglītības metodes. Raitis kā nozīmīgus aspektus min apmaiņas programmu piedāvātās iespējas, dažādu sporta, mūzikas un intelektuālu aktivitāšu organizēšanu, bet Rolands uzskata, ka, lai ko sasniegtu, jauniešiem pašiem vairāk ir jāizrāda sava iniciatīva.

Jauni domubiedri un pieredze

Jaunieši atzīst, ka ir ieguvuši jaunus domubiedrus, ar kuriem kādreiz varētu īstenot kopīgus plānus, pieredzi, zināšanas, kas noderēs arī turpmāk. Edgars saka, ka ir guvis diezgan labu priekšstatu par Saeimu un tās darbību, taču par deputāta karjeru pagaidām gan nedomājot. „Vispirms ir jāpabeidz iesāktās studijas,” viņš uzsver. Arī Rolands, atbildot uz jautājumu, vai radusies vēlme turpināt savu darbību kā deputātam, saka, ka pagaidām tādas domas neesot, bet tālāk – tad jau dzīve rādīšot. Savukārt Raitis nenoliedz tādu iespēju, ka kādreiz varētu startēt kā deputāts.

 

Inga Kaļva,

SAN informācijas speciāliste

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv