English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
31.05.2012
Rēzeknes Augstskola izsludina vēlēšanas akadēmiskajos amatos

Rēzeknes Augstskola izsludina vēlēšanas akadēmiskajos amatos

  1.      Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vadošā pētnieka amatu pedagoģijā (skolas pedagoģija – sociālā integrācija) Personības socializācijas pētījumu institūtā - 1 vieta.

 

1.1. Prasības vadošā pētnieka amata kandidātam:

1.1.1. doktora grāds izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē;

1.1.2. piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu Latvijā un ārzemēs (pēdējo 6 gadu laikā vismaz 3);

1.1.3. publicēti zinātniskie raksti, kas iekļauti LZP starptautiski atzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā (pēdējo 6 gadu laikā vismaz 3);

1.1.4. starptautiski finansētu pētījumu projektu vadīšana, līdzdalība starptautiski finansētos pētījuma projektos;

1.1.5. profesionālais darba stāžs atbilstošajā zinātņu nozarē vai akadēmiskais darba stāžs (kopumā ne mazāk par 5 gadiem).

 

1.2. Konkursa pretendentiem uz vadošā pētnieka amatu līdz 2012.gada 2.jūlijam jāiesniedz šādi dokumenti:

1.2.1. konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

1.2.2. akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (CV);

1.2.3. akadēmisko / zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti;

1.2.4. motivācijas vēstule, kurā pamatots pētnieka redzējums viņa zinātnisko interešu īstenošanai;

1.2.5. publikāciju kopijas;

1.2.6. apliecinājums par līdzdalību projektos, konferencēs.

 

2.      Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz pētnieka amatu pedagoģijā (speciālā izglītība) Personības socializācijas pētījumu institūtā - 1 vieta.

 

2.1. Prasības pētnieka amata kandidātam:

2.1.1. doktora vai maģistra grāds (izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē);

2.1.2. zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti, patenti un izgudrojumi, uzstāšanās konferencēs ar referātiem – kopskaitā ne mazāk par 3 publikācijām pēdējo sešu gadu laikā un ne mazāk par 3 referātiem konferencēs;

2.1.3. vēlamā pieredze (līdzdalība) valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1).

 

2.2. Konkursa pretendentiem uz pētnieka amatu līdz 2012.gada 2.jūlijam jāiesniedz šādi dokumenti:

2.2.1. konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

2.2.2. akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (CV);

2.2.3. akadēmisko / zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti;

2.2.4. motivācijas vēstule, kurā pamatots pētnieka redzējums viņa zinātnisko interešu īstenošanai;

2.2.5. publikāciju kopijas;

2.2.6. apliecinājums par līdzdalību projektos, konferencēs.

 

 

 

  3.      Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz pētnieka amatu ekonomikā (statistika) Reģionālistkas zinātniskā institūtā - 1 vieta.

 

3.1. Prasības pētnieka amata kandidātam:

3.1.1. vismaz maģistra grāds (izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē);

3.1.2. zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti, patenti un izgudrojumi – kopskaitā ne mazāk par 3 publikācijām pēdējo sešu gadu laikā;

3.1.3. uzstāšanās konferencēs (ne mazāk par 3).

 

3.2. Konkursa pretendentiem uz pētnieka amatu līdz 2012.gada 2.jūlijam jāiesniedz šādi dokumenti:

3.2.1. konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

3.2.2. akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (CV);

3.2.3. akadēmisko / zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti;

3.2.4. motivācijas vēstule, kurā pamatots pētnieka redzējums viņa zinātnisko interešu īstenošanai;

3.2.5. publikāciju kopijas;

3.2.6. apliecinājums par līdzdalību projektos, konferencēs.

 

Dokumentus iesniegt:

Rēzeknes Augstskolas Personāla daļā, Atbrīvošanas alejā 90, 217.kabinets, Rēzeknē, LV4601, uzziņas pa tālruni  6 4623219.


 

1. Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz docenta amatu Elektroniskajā komercijā - 1 vieta.

 

2.Prasības akadēmiskā amata kandidātam:

2.1. doktora zinātniskais grāds ekonomikas nozarē reģionālās ekonomikas apakšnozarē;

2.2. publicētie vai izstrādātie mācību līdzekļi, metodiskie norādījumi, lekciju konspekti, uzdevumu krājumi un citi mācību metodiskie materiāli – kopskaitā ne mazāk par 3 pēdējo sešu gadu laikā;

2.3. zinātniskās darbības rezultāti – zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti,  patenti un izgudrojumi, uzstāšanās konferencēs ar referātiem – kopskaitā ne mazāk par 3 publikācijām pēdējo sešu gadu laikā un ne mazāk par 3 referātiem konferencēs;

2.4. starpaugstskolu Latvijā un starptautiskie zinātniskie un pedagoģiskie sakari un sadarbības līgumi, kopējā darbība projektos, zinātnisko un mācību  metodisko tēmu izpildē, lekciju lasīšana u.c.;

2.5. par prioritāti tiks uzskatīta praktiskā pieredze reģiona ekonomikā.

 

3. Konkursa pretendentiem uz akadēmisko amatu līdz 2012.gada 2.jūlijam jāiesniedz šādi dokumenti:

3.1. konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

3.2. izglītības dokumenta apstiprināta kopija;

3.3. akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu apstiprināta kopija;

3.4. dzīves un darba gājums (CV);

3.5. motivācijas vēstule;

3.6. pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts;

3.7. pēdējo 10 gadu darba stāžu apliecinoši dokumenti;

3.8. visiem akadēmiskā amata pretendentiem jānovada atklāta lekcija angļu valodā Rēzeknes Augstskolā.

  4.      Dokumentus iesniegt:

Rēzeknes Augstskolas Personāla daļā, Atbrīvošanas alejā 90, 217.kabinetā, Rēzeknē, LV4601, uzziņas pa tālruni 6 4623219.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv