English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
04.06.2012
Rēzeknes Augstskola aicina Latgales reģiona plašsaziņas līdzekļus uz tikšanos

Rēzeknes Augstskola aicina Latgales reģiona plašsaziņas līdzekļus uz tikšanos

2012. gada 7. jūnijā plkst. 11.00 Rēzeknes Augstskolā (RA) Atbrīvošanas alejā 90 (115. auditorijā) notiek ikgadējā atklātā Zinātnes padomes sēde, kurā tiek apkopoti būtiskākie iepriekšējā studiju gada zinātniskā darba rezultāti. Tās noslēgumā plkst. 14.00 RA rektors E. Teirumnieks, zinātņu prorektore I. Šuplinska, RA Reģionālistikas zinātniskā institūta direktors G. Noviks, Personības socializācijas pētījumu institūta direktore V. Ļubkina labprāt atbildētu uz žurnālistu jautājumiem par RA lomu reģiona attīstībā, iezīmējot augstskolas nākotnes perspektīvas. Aicinām piedalīties izdevumu redaktorus, žurnālistus, korespondentus.

Ceturtajā atklātajā Zinātnes padomes sēdē tiks prezentēti nozīmīgākie rezultatīvie rādītāji augstskolas realizētajos projektos, tiks raksturoti augstskolas pagājušā gada izdevumi, kā arī klātesošie varēs iepazīties ar jaunajiem zinātniekiem. Tiem, kas pagājušajā gadā ir aizstāvējuši promocijas darbus, sniedzot savu ieguldījumu noteiktas zinātņu jomas attīstībā. (Zinātnes padomes sēdes programmu skat. www.ru.lv).

RA ir būtiska loma Latgales reģiona attīstībā, tās zinātniskā darbība ir vērsta uz cilvēkresursu kapacitātes kāpināšanu, efektīvāku esošo resursu izmantošanu. Aizvadītajā studiju gadā RA ir organizētas astoņas zinātniskās konferences, pieaudzis finansējums zinātniskajām aktivitātēm, augstskolā tiek īstenoti vairāki projekti. Viens no vērienīgākajiem starpdisciplinārajiem pētījumiem ir ESF projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”. Pēdējā laikā vērojama studējošo pastiprināta interese praktiskos pētījumos, tas ļauj cerēt, ka zinātniskais potenciāls Latgales reģionā tikai nostiprināsies.

Nākotnē RA kā vienu no pamatuzdevumiem ir izvirzījusi pilnu tekstu datu bāzes pilndošanu RA, kā arī sekmīgāku un aktīvāku publikāciju ievietošanu starptautiski atzītos citējamības izdevumos un datu bāzēs. Tāpat būtiska loma ir apkalpojošo struktūrvienību (bibliotēkas, laboratoriju, centru) infrastruktūras attīstībai un darbības efektivitātes kāpināšanai, īpaši jauno informācijas tehnoloģiju ieviešanā un izmantojumā kā studiju procesā, tā pētījumu veikšanā. Tomēr vissvarīgākais faktors reģiona attīstībā ir pētnieku uz pašvaldības darbinieku, ražotāju, uzņēmēju konstruktīvai sadarbībai.

            Nacionālās attīstības plānā (2014–2020) kā viens no svarīgākajiem Latvijas izaugsmes garantiem ir talantīga, radoša un atbildīga personība, tāpēc šajā gadā tiks likti pamati arī RA jauno zinātnieku skolai.

 

Papildus informācija:

Rēzeknes Augstskolas

zinātņu prorektore Dr. philol. Ilga Šuplinska

e-pasts: ilga.suplinska@ru.lv

Tālr. 26451355

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv