English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
20.06.2012
Rēzeknes Augstskolu absolvē pirmie interjera dizaina speciālisti

Rēzeknes Augstskolu absolvē pirmie interjera dizaina speciālisti

Šogad Rēzeknes Augstskolas (RA) Izglītības un dizaina fakultātē pirmo reizi tiks izsniegti diplomi otrā līmeņa profesionālās augstākās  izglītības  bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” absolventiem. Izlaidums notiks 27. jūnijā plkst. 11.00 Rēzeknes pilsētas Kultūras namā.

Darba tirgum Rēzeknes Augstskola sagatavojusi 11 speciālistus, kuri varēs sniegt savas zināšanas interjera projektēšanā un iekārtošanā. Četru gadu pilna laika studiju periodā studiju programmas „Interjera dizains” studenti apguvuši iemaņas mūsdienīgu datorprogrammu lietošanā (ArchiCAD, AutoCAD, CorelDRAW, 3DMax, Photoshop u.c.), arhitektūras grafikā, dizaina un mākslas vēsturē, lietišķajā grafikā, telpas uztverē un koloristikā, kompozīcijā, interjera projektēšanā un ergonomikā, materiālmācībā un apdares tehnoloģijās, maketēšanā, mākslinieciskajā noformēšanā, bionikā, zīmēšanā un gleznošanā, uzņēmējdarbības pamatos un mākslas menedžmentā u.c. Neiztrūkstoša studiju sastāvdaļa bijusi prakse. Izstrādājot skices, apkopojot idejas un piemeklējot labākos risinājumus, sasniegti arī praktiski skatāmi rezultāti - noformēti dažādi pasākumi augstskolā, gādāts par svētku noskaņas radīšanu pilsētā. Studenti iemēģinājuši roku arī izglītības izstāžu, kā arī pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu telpu noformēšanā, sienu apgleznošanā, kā arī diplomprojekti tika risināti vairākām Rēzeknes pilsētas, novada un apkārtējos novadu sabiedriskām iestādēm un privātiem klientiem. Diplomprojektu aizstāvēšanā piedalījās augsti kvalificēti profesionāļi – arhitekti, mākslinieki un interjera dizaineri (Rēzeknes pilsētas galvenā arhitekte - Lolita Čudare, arhitekte, Baltijas Starptautiskās akadēmijas pasniedzēja un dizaina savienības biedre - Nellija Dziedātāja, Rēzeknes Mākslas un diziana vidusskolas mācībspēks - Aivars Pīgoznis, RA asociētais profesors - Vladislavs Paurs, RA docente - Aina Strode un lektore Nellija Kivkucāne. Četriem diplomandiem (A.Škirmantam, L.Priedeslaipai, E.Krustei, R.Štromam) diplomprojekti tika novērtēti uz 10 ballēm.

Studiju laikā zināšanas un praktiskās iemaņas nodrošinājuši augsti kvalificēti mācībspēki (Inese Dundure, Aina Strode, Natālija Losāne, Gatis Lucjanovs u.c.), kā arī viesdocētāji no ārvalstīm, tā piemēram, bionikā lekcijas lasījis vācu profesors Berns Hils u.c.

Studiju programmas „Interjera dizains” direktore Diāna Apele norāda: „ Šī programma ir aktuāla, jo dzīves intensīvais ritms pieprasa sekot līdzi laikam un mūsdienu sabiedrībā gan privātā, gan sabiedriskā dzīve nav iedomājama bez funkcionāli un estētiski noformētas vides. Iekštelpa ir neatņemama arhitektūras, tātad jebkuras celtnes sastāvdaļa. Dizaineri, kas izprot gan iepriekšējo gadsimtu mantojumu, gan mūsdienu interjera kā arhitektūras, dizaina tehnoloģiju un mākslas sintēzes veidošanas principus, ir un arī būs nepieciešami darba tirgū ”.

Jāpiebilst, ka daži programmas absolventi šobrīd jau ir pieprasīti, piemēram, Larisai Kaimiņai, uzrādot ļoti labas zināšanas, prasmes un iemaņas profesionālās prakses laikā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, tika piedāvāts vadīt muzeja mākslas nodaļu. Savukārt Aigars Šķirmants diplomprojektā bija izvēlējies projektēt interjeru Rēzeknes novada pašvaldības foajē, kas atbilda pasūtītāju vēlmēm, cerams, ka šī sadarbība turpināsies arī nākotnē. Jaunajiem dizaineriem paveras iespēja turpināt studijas maģistrantūrā, plānot un īstenot radošas idejas interjera mākslas jomā, izpildīt pasūtījumus interjera projektēšanā un iekārtošanā, projektu izpildes organizēšanā un autoruzraudzībā. Interjera dizaina speciālists var veikt arī individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, datordizaineriem, strādāt dažādos ar dizainu saistītos uzņēmumos un birojos.

Rēzeknes Augstskolas studiju programma „Interjera dizains” ir akreditēta un šajā gadā guvusi augstu novērtējumu augstskolu studiju programmu izvērtēšanā. Šīs vasaras uzņemšanas periodā Rēzeknes Augstskola pilna laika studiju programmā piedāvās 10 valsts finansētas budžeta vietas. Reflektantu uzņemšana sāksies 10. jūlijā, dokumentu formēšana Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē. Plašāka informācija pa tālruni 646 22862, e-pastu san@ru.lv vai augstskolas mājas lapā www.ru.lv

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv