English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
20.06.2012
Rēzeknes Augstskolā sācies izlaidumu laiks

Rēzeknes Augstskolā sācies izlaidumu laiks

Rēzeknes Augstskolā (RA) šonedēļ sācies izlaidumu laiks. Laika posā no 20. līdz 29. jūnijam diplomus par augstāko izglītību saņems 328 absolventi. Rēzeknes Augstskola sagatavojusi darba tirgum speciālistus pedagoģijā, humanitārajās un sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs, kā arī dizainā. Vislielākais absolventu skaits būs studiju programmā „Ekonomika” ar specializāciju finanšu un grāmatvedības vadība – to absolvēs 31 jaunais speciālists.

 Šis gads ir zīmīgs ar to, ka pirmo reizi Rēzeknes Augstskolas vēsturē tiks izsniegti diplomi studiju programmā „Interjera dizains”. 11 absolventi iegūs profesionālo bakalaura grādu mākslā un interjera dizainera kvalifikāciju. Savukārt zinātniskajā sfērā ļoti aktuāls notikums norisināsies 29. jūnijā, kad Rēzeknes Augstskolā notiks Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Rēzeknes Augstskolas (RA) doktora studiju programmas „Pedagoģija” divas doktorantes Svetlana Ušča un Ilga Prudņikova.

Jāpiebilst, ka Rēzeknes Augstskola īsteno pamatstudiju programmas, kā arī studiju programmas uz augstākās izglītības bāzes – profesionālās un maģistra līmeņa studijas, kā arī doktora līmeņa studijas. Tādējādi pamatstudiju programmu absolventiem ir iespēja turpināt studijas maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvušie var pilnveidot savus pētījumus un iegūt doktora grādu.

       Par izlaidumu norisi:

Izlaidumi Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātē

20.jūnijā plkst. 14.00

Kultūras namā „Ziemeļblāzma” (Atbrīvošanas aleja 174) izlaidums šādu Ekonomikas un vadības fakultātes pilna laika studiju programmu absolventiem:

 • akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne”;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Ekonomika” (specializācijas: uzņēmējdarbības tiesības, finanšu un grāmatvedības vadība);
 • otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Uzņēmējdarbība” (specializācijas: mārketinga sektora vadītājs; komercpakalpojumu vadība, tūrisma uzņēmuma vadītājs).

 

20.jūnijā plkst. 17.00

Kultūras namā „Ziemeļblāzma” (Atbrīvošanas aleja 174) izlaidums šādu Ekonomikas un vadības fakultātes nepilna laika studiju programmu absolventiem:

 • akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne”;
 • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ekonomika” (specializācijas: uzņēmējdarbības tiesības, finanšu un grāmatvedības vadība);
 • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Uzņēmējdarbība” (specializācijas: mārketinga sektora vadītājs; komercpakalpojumu vadība, tūrisma uzņēmuma vadītājs).

kā arī maģistra studiju programmu absolventiem:

Izlaidumu norise Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē

 

21. jūnijā plkst. 15.30 Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 90, zālē)

izlaidums Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes šādu studiju programmu absolventiem:

 • 2. līmeņa profesionālā izglītības bakalaura studiju programma „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”;
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programmas „Reliģijas pedagoģija”;
 • akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture”;
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Vēstures un kultūras vēstures skolotājs”;
 • akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”;
 • akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija”;
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Latviešu valodas un literatūras skolotājs”;
  profesionālā maģistra studiju programma "Arhīvniecība".


29. jūnijā plkst. 13.00 Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 90, zālē)

izlaidums Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes šādu studiju programmu absolventiem:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”,
 • profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes”.

 

Izlaidumi Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē

 

27. jūnijā plkst. 16.00 Rēzeknes pilsētas kultūras namā notiks izlaidums šādu Inženieru fakultātes studiju programmu absolventiem:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”;
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris”;
 • profesionālā maģistra studiju programma „Datorsistēmas”.

Plkst.18.00

 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Vides inženieris”,
 • profesionālā maģistra studiju programma „Vides aizsardzība".

 

 

Izlaidumi Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātē

 

27. jūnijā

plkst. 11.00 Rēzeknes pilsētas Kultūras namā

izlaidums Izglītības un dizaina fakultātes šādu studiju programmu absolventiem (pilna un nepilna laika studijas):

27. jūnijā

plkst. 14.00 Rēzeknes pilsētas Kultūras namā

izlaidums Izglītības un dizaina fakultātes šādu studiju programmu absolventiem (pilna laika studiju):

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv