English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
24.08.2012
No 27. augusta notiks reflektantu uzņemšanu 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā ,,Robežapsardze”

No 27. augusta notiks reflektantu uzņemšanu 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā ,,Robežapsardze”

Reflektantus uzņemšana 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā ,,Robežapsardze” notiks no 27. līdz 30.augustam Rēzeknes Augstskolā (Ekonomikas un vadības fakultātē, Atbrīvošanas alejā 90, 210. kabinetā) no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Iepriekšējā izglītība: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks vai speciālists robežsardzes darbā.

Uzņemšanas prasības:

uzņem Valsts robežsardzes amatpersonas ar Valsts robežsardzes priekšnieka rekomendāciju konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā (reflektants līdz kārtējā uzņemšanas gada 31. decembrim  nav vecāks par 42 gadiem).

Studiju forma:

nepilna laika neklātienes studijas – 2,5 gadi (5 semestri). 

Studiju maksa (gadā):

nepilna laika neklātienes studijas – Ls 750. (Tiek plānotas budžeta vietas).

Iegūstamā kvalifikācija: Valsts Robežsardzes vecākais virsnieks.

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds robežapsardzē.

Par studiju programmu:

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Robežapsardze” izstrādāta sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes koledžu. Šāda veida studiju programma šobrīd ir vienīgā Latvijas augstskolās. Galvenais programmas mērķis: sagatavot kvalificētas amatpersonas, kas varētu īstenot robežapsardzi atbilstoši ES un Šengenas tiesību aktiem un noteikumiem, izmantot atbilstošas ​​un efektīvas metodes, kas balstās uz akadēmiskām un juridiskām zināšanām; izmantot un piemērot profesionālo un akadēmisko pieredzi, kas vēsturiski uzkrāta Lietuvas un ārvalstu, ar mērķi nodrošināt struktūrvienību vadību, robežapsardzes vadību, uzturēšanu un kontroli, nodrošināt pierobežas darbinieku darbības.

Reflektantiem, kuri vēlas studēt šajā programmā, nepieciešami šādi dokumenti:

  • diploma un diploma pielikuma kopija latviešu un angļu valodā par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas izglītību) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks vai speciālists robežsardzes darbā (jāuzrāda dokumentu oriģinālus);
  • Valsts robežsardzes amatpersonas ar Valsts robežsardzes priekšnieka rekomendāciju konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā;
  • 3 fotokartiņas (3x4);
  • dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae);
  • pases kopiju (personiski uzrādot pasi);
  • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Par dokumentu noformēšanu jāmaksā Ls 10,00. Tālrunis uzziņām 646 22904, 28314340.

 RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv