English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
06.09.2012
Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta pētnieku ekspedīcija Krāslavā

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta pētnieku ekspedīcija Krāslavā

Jau trešo gadu Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) vadošie pētnieki piedalās Frīdriha Eberta fonda (FES) finansētā uz kultūru dialoga un kultūras tūrisma attīstību orientētā projektā „Holokaust in Latgale – Remembrance Strategies for Universities and Teachers (2010–2012). Projekta mērķis ir veikt holokausta atceres kultūras analīzi etniski daudzveidīgajā Latgales reģionā, izstrādāt ebreju kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas rīkus un aprobēt tos Latgales mācību iestādēs.

Atceres kultūras izvērtēšana tiek īstenota, organizējot lauka pētījumus, veicot skolēnu un studentu anketēšanu un reģionālās preses kontenanalīzi, publicējot individuālos pētījumus zinātniskajā periodikā. REGI pētnieku izveidotie ebreju kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas rīki ir bilingvālais virtuālais muzejs „Ebreji Latgalē” (www.regionalistika.lv), videofilmas-liecības (filma par Rēzeknes ebrejiem „Izdzīvošanas sindroms” jau skatāma virtuālajā muzejā), izglītojošie semināri, kursi „Latgales ebreju vēsture un kultūras mantojums” pedagogiem un muzeju darbiniekiem, kas tiks organizēti Rēzeknes Augstskolā šī gada novembrī un decembrī sadarbībā ar RA Mūžizglītības centru.

Projekta galvenā produkta – virtuālā muzeja – misija ir iekļaut, sakārtot atsevišķas, fragmentāras materiālas Latgales ebreju kultūras liecības kopīgā integrējošā, neierobežotam interesentu lokam pieejamā virtuālā telpā, bet muzeja vīzija  ir uz savāktā materiāla pamata izveidot īstu virtuālu muzeju ar multimediālu eksponēšanu, ar detalizētu muzeja dokumentāciju, ar uzziņas aparātu, iekļaujot tematiskos u.c. veida rubrikatorus, norādes, ar virtuālo kartotēku, ar tematiskām ekspozīcijām, ar izstrādātu virtuālo ekskursiju sistēmu.

Projekta lauka pētījumos trīs gadu garumā tika nodibināta cieša sadarbība ar Latgales muzejiem – Latgales Kultūrvēstures muzeju, Ludzas Novadpētniecības muzeju, Maltas Vēstures muzeju, Varakļānu Novada muzeju, Viļānu novadpētniecības muzeju, Krāslavas vēstures un mākslas muzeju, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju, kas bez atlīdzības piedalās ne tikai virtuālā muzeja papildināšanā ar fotomateriālu, dokumentiem, aprakstiem, bet perspektīvā veidos kopīgu tūrisma maršrutu pa Latgali.

Šī gada jūlijā REGI vadošās pētnieces, filoloģijas doktores, asociētās profesores Karīne Laganovska un Olga Senkāne vairākkārt devās uz Krāslavu ar mērķi savākt materiālu virtuālajam muzejam: apzināt vietējo kultūras un izglītības iestāžu aktivitātes saistībā ar ebreju kultūras mantojuma saglabāšanu, intervēt vietējos ilgdzīvotājus, kā arī iegūt videomateriālu īsfilmas veidošanai. Krāslavā tika ierakstīts ievērojams interviju (10), savākts dažādu dokumentu, fotogrāfiju materiāls. Pētnieces pārsteidza estētiski pievilcīgā un saturiski pārdomātā 5 tautību, tostarp ebreju, kādreiz daudzskaitlīgo pilsētas iedzīvotāju, ekspozīcija muzejā, lieliski apspēlējot pilsētas simbolu –laivu ar pieciem airiem – multietniskās identitātes zīmi. Krāslavā saglabājušās daudzas autentiskas ebreju būvētas un kādreiz apdzīvotas koka, mūra ēkas, „macu” pagrabiņš, ādu fabrikas, publiskās pirts u.c. telpas, tāpēc tika nolemts veidot arī videointervijas, kuras sniedza Henrihs Čužāns un Viktors Airapetovs un kas kļūs par pamatu virtuālajā muzejā ar šī gada decembri skatāmajai RA videospeciālista Māra Justa veidotajai īsfilmai par Krāslavas ebrejiem.

Interviju laikā jūlija sutīgajā gaisā virmoja neizsakāmi spēcīga un labestīga, uzlādējoša enerģija, daža sirmgalvja acīs sariesās asaras – ne tikai atsaucot atmiņā kādu savas dzīves epizodi, bet laikam jau arī īpašā emocionālā pacēluma dēļ, ko rosināja apziņa – viņu dzīvesstāstiem ir vērtība, viņu atmiņas ir kas neatkārtojams, ievērības cienīgs un saglabāšanas vērts, viņus atceras, viņi ir vajadzīgi un noderīgi sabiedrībai arī tik cienījamā vecumā.

Lauka pētījuma dalībnieces pateicas par atsaucību visiem intervētajiem Krāslavas iedzīvotājiem, un īpašu paldies saka Krāslavas vēstures un mākslas muzeja direktoram Valdemāram Gekišam, galvenajai krājuma glabātājai Allai Lomanovskai, kā arī novadpētniecei, entuziastei, kādu mūsdienās reti var sastapt, Janīnai Gekišai.

Septembrī REGI zinātnieki dosies uz Preiļiem, lai izveidotu īsfilmu par šajā pilsētā kādreiz kuplā skaitā dzīvojušajiem ebreju tautības pārstāvjiem.

Olga Senkāne, REGI vadošā pētniece


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv