English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
06.09.2012
Rēzeknes Augstskolas Rozes svētki: pozitīvas emocijas un sapņu piepildījums

Rēzeknes Augstskolas Rozes svētki: pozitīvas emocijas un sapņu piepildījums

3. septembrī ar Zinību dienas pasākumu Rēzeknes Augstskolā (RA) iesākās jaunais studiju gads. Savukārt vēlāk tika rīkots tradicionālais pasākums pirmo kursu studentiem – Rozes svētki, kuru ietvaros divi jaunieši ieguva RA Rozes un RA Bruņinieka titulus, bet viens 1. kursa students laimēja portatīvo datoru. Pasākumā valdīja pozitīva gaisotne un prieks par sapņu piepildīšanos, uzsākot jauno studiju gadu.

Zinību dienas svinīgā daļa

Studentus un mācībspēkus svinīgajā pasākumā uzrunāja RA rektors, asoc.prof. Edmunds Teirumnieks un fakultāšu dekāni. RA studente Gunta Nagle, Studējošo padomes vārdā, izsacīja novēlējumus studentiem un gaisā palaida trīs baltus balonus, kas simbolizētu visiem studentiem svarīgākās lietas: veiksmi sesijā, izturību un panākumus, bet pats galvenais – sasniegt savu izvirzīto mērķi un saņemt diplomu, augstskolu absolvējot. Savu svētību augstskolai un studentiem deva V. E. bīskaps Jānis Bulis. Pasākumā ar enerģiskiem priekšnesumiem klātesošos priecēja RA deju kopa „Dziga”, kas šovasar veiksmīgi piedalījās Eiropas tautu festivālā un izcīnīja 1. vietu.

Rozes svētki pirmo kursu studentiem

Pēc svinīgā pasākuma pirmo kursu studentiem notika Rozes svētki, kas ir Rēzeknes Augstskolas pirmo kursu studentiem veltīts tradicionāls pasākums, kura laikā no jauno studentu vidus tiek izvēlēta Roze – Rēzeknes Augstskolas patronese un bruņinieka titula cienīgs students. Visa gada garumā abu titulu īpašniekiem nākas pārstāvēt Rēzeknes Augstskolu dažādos pasākumos.

Visiem pirmo kursu studentiem tika izdalītas atšķirības zīmes – taureņi ar Swedbank Rēzeknes filiāles dāvātajām nozīmītēm. Šie taureņi, attiecīgajās RA fakultātes krāsās, simbolizēja sapņu piepildīšanos, tiekšanos pēc zināšanām un pozitīvu prieku, kas ir ļoti svarīgi, uzsākot jaunu dzīves posmu.

Drosmīgākie pirmo kursu studenti – Ingūna Semule, Linda Freiberga, Madara Krišāne, Uldis Dovgiallo un Kaspars Vanags – jau augustā bija izvirzījuši savas kandidatūras Rozes svētku konkursam. Šie studenti pārstāvēja Ekonomikas un vadības fakultāti un Inženieru fakultāti. Lai būtu pārstāvētas visas fakultātes šajā konkursā, tad pasākuma vadītāji Inga Kaļva un Aldis Kaļva aicināja pagājušā gada titulu ieguvējus Martu Zvejsalnieci un Rolandu Keišu muzikālos un atraktīvos uzdevumos izvēlējās pārstāvjus arī no Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes un Izglītības un dizaina fakultātes – tie bija Vivita Brolīte, Jānis Liepiņš, Antra Molčanova un Jānis Adijāns.

Pretendentus uz Rozes un Bruņinieka tituliem vērtēja kompetenta un radoša žūrija: Swedbank Rēzeknes filiāles vadītāja Jeļena Pentjugova; Latgales reģionālās televīzijas žurnāliste Mārīte Krasnobaja, kura ir arī Rēzeknes Augstskolas maģistra studiju programmas ”Filoloģija” 1. kursa studente; kā arī konkursa „Mis un misters Rēzekne 2012” ieguvējs Artis Salinieks, kurš ir arī Rēzeknes Augstskolas maģistra programmas „Vides aizsardzība” 1. kursa students.

Žūrija vērtēja studentu humora izjūtu, prasmes improvizēt, spēju aizrautīgi pastāstīt par sevi, nodemonstrēt savus daudzveidīgos talantus un erudīciju, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti par Rēzeknes Augstskolu. Sasummējot kopā visus punktus, žūrija lēma, ka Rozes tituls tiek piešķirts Madarai Krišānei, savukārt Bruņinieka tituls – Kasparam Vanagam. Uzvarētāji saņēma vērtīgas balvas no Rēzeknes Augstskolas, kā arī katrs dāvanu karti 40 latu apmērā brīnišķīgai fotosesijai „Art photo studijā”. Arī pārējie konkursa dalībnieki saņēma balvas no RA un biļetes uz pasākumu „Studentu Paradīze” Rīgā. Pēc pasākuma tradicionāli Rozes svētku uzvarētāji pie augstskolas iestādīja rozi.

RA Roze – Madara Krišāne, RA Bruņinieks – Kaspars Vanags

Madara Krišāne ir absolvējusi Nautrēnu vidusskolu. RA studēs Ekonomikas un vadības fakultātē uzņēmējdarbību – komercpakalpojumu vadību. „Šo programmu izvēlējos tādēļ, ka maniem vecākiem pieder zemnieku saimniecība un, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu attīstību, tad domāju, ka tas bija pats labākais, ko es varēju izvēlēties. Tas man palīdzēs attīstīt šo zemnieku saimniecību un pilnveidoties, „ par savu izvēli stāsta jauniete. Madara atzina, ka ir apmulsusi un priecīga, jo, saņemot šo titulu, ir patiešām daudz emociju. „Man ir patiešām liels prieks, ka jau otro gadu pēc kārtas tieši Nautrēnu vidusskolas absolvente iegūst Rozes titulu. Un es ceru, ka arī nākošgad šī tradīcija turpināsies.”

Runājot par nākotnes plāniem, ko varētu īstenot RA, Madara saka, ka „ar skolotāju, docentu palīdzību varētu uzrakstīt kādu projektiņu, kas dotu finansējumu Rēzeknes Augstskolai kaut ko jaunu iegādāties, varbūt kaut ko nebijušu saorganizēt, kas piesaistītu ļoti lielu uzmanību visas Latgales un varbūt pat visas Latvijas mērogā. Pagaidām es vēl te neesmu tā īsti iejutusies, bet gan jau paies pirmā nedēļa, otrā nedēļa un tad jau viss aizies. Līdz ar to – arī to ideju būs daudz vairāk”.

Kaspars Vanags ir absolvējis Austrumlatgales profesionālo vidusskolu. RA studēs Inženieru fakultātē par programmēšanas inženieri. Šo studiju programmu viņš izvēlējās tāpēc, ka pirms tam bija mācījies par programmēšanas tehniķi, savukārt tagad būs plašākas iespējas apgūt zināšanas šajā jomā. Kaspars atklāja, ka, prezentējot savu priekšnesumu, esot improvizējis, jo izvēlēto dzejoli esot aizmirsis mājās un tad nu nācies ko jaunu domāt tepat klātienē. „Esmu programmētājs, man ir jāprogrammē dzeja, nevis jāstāsta dzeja, bet sanāk arī stāstīt,” nosmej jaunietis. Kaspars piedalās Rēzeknes pilsētas jauniešu domē kā vadītājs, tāpēc viņa ir ideja, ka vajag sarīkot kopīgu pasākumu vidusskolēniem un augstskolu studentiem, lai vidusskolēniem būtu skaidrāks tas redzējums, kas īsti ir augstskolā. „Citādi bieži vien sanāk, ka viņi nezina, kas te notiek un ir apmulsuši. Vajag veidot saikni starp nākamajiem studentiem un esošajiem, lai piesaistītu topošos studentus,” viņš saka.

Normunds Bernāns laimē portatīvo datoru

Jau otro gadu pēc kārtas vienam no pamatstudiju pilna laika pirmo kursu studentiem bija iespēja laimēt portatīvo datoru, ko nodrošināja Rēzeknes Augstskolas studentu oficiālā studentu karte, ko pārstāv ISIC un Swedbank. Studenti veidoja improvizētas sniega pikas no papīra, pirms tam tajās uzrakstot savu vārdu un uzvārdu, tad notika neliela pikošanās, kuras rezultātā sniega pikas atradās vienkopus kastē. Swedbank Rēzeknes filiāles vadītāja Jeļena Pentjugova no visām sniega bumbiņām izlozēja vienu laimīgo, kas piederēja Normundam Bernānam no Varakļāniem. Jaunietis ir absolvējis Varakļānu vidusskolas 12.b klasi un RA Inženieru fakultātē ir izvēlējies studēt mehatroniku. Normunds atzina, ka šis viņam esot pirmais laimests. Iegūto datoru puisis izmantos mācībām. Savukārt augstskolas studentiem viņš novēl būt atraktīviem, piedalīties izlozēs, noteikti nodarboties ar sportu un nepadoties pie šķēršļiem.

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

M. Justa foto
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv