English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
21.09.2012
Izsludināta pieteikšanās uz Rēzeknes Augstskolas Sergeja Boļšakova piemiņas stipendiju

Izsludināta pieteikšanās uz  Rēzeknes Augstskolas Sergeja Boļšakova piemiņas stipendiju

           Rēzeknes Augstskola atkārtoti izsludina pieteikšanos uz Sergeja Boļšakova stipendiju (turpmāk tekstā – Stipendija). 2012./2013. studiju gadā konkursa kārtībā no 01.10.2012. līdz 30.06.2013.  tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija 70,00 Ls apmērā.

            Uz Stipendiju tiek aicināti pieteikties pamatstudiju programmu studenti, kas ir augstu novērtēti studiju pētnieciskajā darbā, piedalījušies zinātniski pētnieciskajās Latvijas un/vai starptautiska mēroga aktivitātēs (konferencēs, projektos u.tml.) un kam ir publikācijas zinātnisko rakstu krājumos, kā arī labas un teicamas sekmes studijās.

            Piesakoties uz Stipendiju, atbilstoši nolikumam, Stipendijas pretendentam (turpmāk – Pretendentam) jāiesniedz šādi dokumenti:

 • aizpildīta iesnieguma veidlapa (sk.2.pielikumu);
 • pretendenta CV (sk.3.pielikumu);
 • zinātnisko publikāciju kopijas;
 • motivācijas vēstule, kurā īsi izklāstīta motivācija studijām izvēlētajās studiju programmā un motivācijas Stipendijas saņemšanai;
 • studiju programmas direktora rekomendācija;
 • citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pieteikšanos Stipendijai.

            Līdz 2012.gada 2.oktobrim pretendenti savas fakultātes dekanātā iesniedz dokumentus. Līdz 2012.gada 5.oktobrim fakultātes Dome izvērtē Pretendentu atbilstību prasībām un vienu Pretendentu, kuram ir vislabākie rādītāji, virza galīgai lēmuma pieņemšanai uz Stipendiju komisiju. Stipendiju komisijas sēdē tiek izskatīti fakultāšu izvirzīto Pretendentu dokumenti un pieņemts lēmums par Stipendijas piešķiršanu. Priekšroka stipendijas saņemšanai konkursa kārtībā tiek dota tiem studentiem, kuri iepriekšējā studiju gadā šo stipendiju nav saņēmuši.

            Rēzeknes Augstskolas (RA) Sergeja Boļšakova piemiņas stipendijas nolikumu skatīt RA iekšējā mājas lapā http://staff.ru.lv  Sīkāku informāciju par konkursu var saņemt Studiju daļā.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv