English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
26.09.2012
Izsludināts 2013.gada Mūžizglītības programmas konkurss

Izsludināts 2013.gada Mūžizglītības programmas konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas 2013. gada konkursu.

Projektu konkurss ir izsludināts Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu un Žana Monē programmās, kurās kopā ir vairāk nekā 30 projektu veidu jeb aktivitātes.

Tās aptver dažāda veida mācību un prakses mobilitātes iespējas, partnerību un sadarbības tīklu veidošanu, profesionālo pilnveidi, asistentūras un citus projektu veidus.

2013.gada projektu konkursā:

 1. vispārējās izglītības attīstības programmā Comenius konkurss izsludināts 8 projektu veidos.

Par Comenius programmu http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/par_comenius/

 

Comenius programmas aktivitāšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

 • skolēnu individuālās mobilitātes projektiem – 2012. gada 3.decembris;
 • profesionālās pilnveides projektiem - 2013.gada 16.janvāris; nākamie iesniegšanas termiņi būs 2013. gada 30. aprīlis un 2013. gada 17. septembris;
 • asistentūras projektiem - 2013. gada 31. janvāris;
 • daudzpusējo projektu, sadarbības tīkla un papildu pasākumu projektu pieteikumi - 2013.gada 31.janvāris;
 • skolu un reģionālo partnerību projektiem - 2013. gada 21. februāris;
 • sagatavošanas vizītes:
  • projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem iesniedzami no 2013. gada 1. jūlija un vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie partnera;
  • projektu pieteikumi kontaktsemināriem iesniedzami atbilstoši VIAA mājas lapā noteiktajiem termiņiem.

Profesionālās pilnveides, asistentūras, skolu partnerības, reģionālās partnerības un sagatavošanas vizītes projektu pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050. Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai programmas aktivitātei.

Savukārt daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi jāiesniedz Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)). Vairāk informācijas par šīm Comenius programmas aktivitātēm EK mājas lapā.

Projektus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, kas saistītas ar skolu izglītību un ir reģistrētas kādā no programmas dalībvalstīm.

ES Mūžizglītības programmā ir 38 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija, un noteiktās aktivitātēs Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija

Projektus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, kas saistītas ar skolu izglītību un ir reģistrētas kādā no programmas dalībvalstīm.

ES Mūžizglītības programmā ir 38 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija, un noteiktās aktivitātēs Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija.


Plašāku informāciju par programmu, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai projektu aktivitātei (apakšsadaļās Dokumenti un veidlapas), kā arī EK mājas lapā. Tāpat informējam, ka projektu pieteikumu veidlapas būs pieejamas novembra beigās. Sekojiet līdzi informācijai VIAA mājas lapā.

Vairāk informācijas: Baiba Sermuliņa, tālrunis: 67814329, e-pasts: baiba.sermulina@viaa.gov.lv

 

 1. profesionālās izglītības attīstības programmas Leonardo da Vinci konkursā pieejami 7 projektu veidi;

Par Leonardo da Vinci programmu

 (http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/par_programmu/)

Leonardo da Vinci apakšprogrammas aktivitāšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

 • daudzpusējo projektu, sadarbības tīkla un papildu pasākumu projektu pieteikumi - līdz 2013.gada 31. janvārim;
 • inovāciju pārneses projektu pieteikumi – līdz 2013. gada 31. janvārim;
 • mobilitātes projektu pieteikumi – līdz 2013. gada 1. februārim;
 • partnerības projektu pieteikumi  - līdz 2013. gada 21. februārim;
 • sagatavošanas vizītes – projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem iesniedzami vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie partnera. Projektu pieteikumi kontaktsemināriem iesniedzami atbilstoši VIAA mājas lapā noteiktajiem termiņiem.

Inovāciju pārneses, mobilitātes, partnerības un sagatavošanas vizītes projektu pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050. Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai apakšprogrammas aktivitātei.

Savukārt daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi jāiesniedz Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)). Vairāk informācijas par šīm Leonardo da Vinci apakšprogrammas aktivitātēm EK mājas lapā).

Projektus var iesniegt juridiskas personas, kas saistītas ar profesionālo izglītību un ir reģistrētas kādā no programmas dalībvalstīm.

ES Mūžizglītības programmā ir 38 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija, un noteiktās aktivitātēs Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija

Plašāku informāciju par apakšprogrammu, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai projektu aktivitātei (apakšsadaļās Veidlapas un dokumenti), kā arī EK mājas lapā. Tāpat informējam, ka projektu pieteikumu veidlapas būs pieejamas novembra beigās. Sekojiet līdzi informācijai VIAA mājas lapā.

Vairāk informācijas: Baiba Kārkliņa, tālrunis: 67830834, e-pasts: baiba.karklina@viaa.gov.lv.

 1. augstākās izglītības attīstības programmā Erasmus konkurss izsludināts 6 projektu veidos un Žana Monē programmā;

Par Erasmus programmu http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus/par_erasmus_programmu/

Par Jean Monnet

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/zans_mone/zans_mone_programma/

Erasmus programmas un Jean Monnet programmas aktivitāšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

Decentralizētās aktivitātes:

 • Erasmus intensīvie valodu kursi (EILC)  – 2013. gada 1.februāris;
 • Erasmus intensīvās programmas (IP) - 2013. gada 8.marts;
 • Erasmus studentu mobilitāte (studijas un prakse) un personāla mobilitāte (docētāju mobilitāte un personāla pieredzes apmaiņa) – 2013.gada 8.marts,
 • Erasmus sagatavošanās vizītes
  • projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem iesniedzami no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014.gada 25.februārim un vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie partnera,
  • projektu pieteikumi kontaktsemināriem iesniedzami atbilstoši VIAA mājas lapā noteiktajiem termiņiem.

Centralizētās aktivitātes:

 • daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi - 2013.gada 31.janvāris,
 • Jean Monnet programma – 2013.gada 15.februāris.

Erasmus intensīvo valodu kursu (EILC), intensīvo programmu (IP) un mobilitātes projektu pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050. Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai programmas aktivitātei.

Daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi jāiesniedz EACEA. Vairāk informācijas par šīm Erasmus programmas aktivitātēm EK mājas lapā (http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_en.php).

Jean Monnet programmas projektu pieteikumi jāiesniedz Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā EACEA. Vairāk informācijas par Jean Monnet programmu EK mājas lapā (http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php).

Erasmus intensīvo valodu kursu (EILC), intensīvo programmu (IP) un mobilitātes projektu pieteikumus var iesniegt augstākās izglītības iestādes, kurām piešķirta Erasmus Universitātes Harta.
Daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumus var iesniegt augstākās izglītības iestādes, kurām piešķirta Erasmus Universitātes Harta, uzņēmumi, institūcijas, tirdzniecības kameras, augstākās izglītības iestāžu konsorciji u.c. organizācijas, kas saistītas ar augstāko izglītību.

Jean Monnet projektu pieteikumus var iesniegt savā valstī atzītas augstskolas, Eiropas integrācijas pētījumos specializējušos pasniedzēju un pētnieku asociācijas Eiropas Savienībā un ārpus tās, kā arī Eiropas asociācijas, kas ir aktīvas izglītībā un apmācībā Eiropas līmenī. Plašāku informāciju par programmu, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai projektu aktivitātei (apakšsadaļās Veidlapas un dokumenti), kā arī EK mājas lapā (http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm). Tāpat informējam, ka projektu pieteikumu veidlapas būs pieejamas novembra beigās. Sekojiet līdzi informācijai VIAA mājas lapā.

Vairāk informācijas:

Erasmus decentralizētās aktivitātes: Dārta Darbiņa, tālrunis: 67 358 444, e-pasts:

darta.darbina@viaa.gov.lv
Erasmus centralizētās aktivitātes: Antra Meņģele, tālrunis: 67 559 493, e-pasts:

 antra.mengele@viaa.gov.lv

 

 1. pieaugušo izglītības attīstības programmas Grundtvig konkursā pieejami 10 projektu veidi;

Par Grundtvig apakšprogrammu

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/par_grundtvig/

Grundtvig apakšprogrammas aktivitāšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

 • profesionālās pilnveides un vizītes un apmaiņas projektiem - līdz 2013.gada 16.janvārim; nākamie iesniegšanas termiņi būs 2013. gada 30. aprīlis un 2013. gada 17. septembris,
 • daudzpusējo projektu, sadarbības tīkla un papildu pasākumu projektu pieteikumi - līdz 2013.gada 31. janvārim,
 • mācību partnerību un darbnīcu projektiem - līdz 2013. gada 21. februārim,
 • asistentūras un senioru brīvprātīgā darba projektiem - līdz 2013. gada 28. martam,
 • sagatavošanas vizītes –
  • projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem iesniedzami no 2013. gada 1. jūlija un vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie partnera,
  • projektu pieteikumi kontaktsemināriem iesniedzami atbilstoši VIAA mājas lapā noteiktajiem termiņiem.

Profesionālās pilnveides, vizītes un apmaiņas, asistentūras, mācību partnerības, darbnīcas, senioru brīvprātīgais darbs un sagatavošanas vizītes projektu pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050. Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai apakšprogrammas aktivitātei.

Savukārt daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi jāiesniedz Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)). Vairāk informācijas par šīm Grundtvig apakšprogrammas aktivitātēm EK mājas lapā.

Projektus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, kas saistītas ar pieaugušo izglītību un ir reģistrētas kādā no programmas dalībvalstīm.

Plašāku informāciju par apakšprogrammu, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai projektu aktivitātei (apakšsadaļās Veidlapas un dokumenti), kā arī EK mājas lapā. Tāpat informējam, ka projektu pieteikumu veidlapas būs pieejamas novembra beigās. Sekojiet līdzi informācijai VIAA mājas lapā.

Vairāk informācijas: Linards Deidulis, tālrunis: 67830840, e-pasts: linards.deidulis@viaa.gov.lv

 

 1. izglītības speciālistiem Mācību braucienu programmā.

Par mācību braucieniem

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/macibu_braucieni/par_macibu_braucieniem/

Mācību braucienu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi 2013.gadā:

 • Mācību braucieniem, kuri notiks no 2013.gada septembra līdz 2014.gada februāra beigām, pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 28. marts (pasta zīmogs);
 • Mācību braucieniem, kuri notiks no 2014.gada marta līdz 2014.gada jūnijam, pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 15. oktobris.

Dokumenti un veidlapas atrodamas: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/macibu_braucieni/par_macibu_braucieniem/?tl_id=2740&tls_id=379

Mācību braucieni ir izglītības vadošo speciālistu iespēja nedēļu pavadīt Mūžizglītības programmas dalībvalstī, lai gūtu jaunu pieredzi, apmainītos ar idejām un rastu jaunus risinājumus savas valsts izglītības sistēmas pilnveidei.

Papildu informācija un konsultācijas: Baiba Sermuliņa, tālrunis: 67814329, e-pasts: baiba.sermulina@viaa.gov.lv.

 

Lai atrastu piemērotu partnerorganizāciju kādā no programmas dalībvalstīm un kopīgi izstrādātu projekta pieteikumu, projektu īstenotājiem ir iespējams doties sagatavošanas vizītēs. Arī visu programmu sagatavošanas vizītēm ir vairāki projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi.

ES Mūžizglītības programmā ir 38 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija, un noteiktās aktivitātēs Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija 

VIAA nodrošina ES Mūžizglītības programmas īstenošanu Latvijā.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv