English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
05.10.2012
RA Inženieru fakultātes studentu panākumi zinātniskajās konferencēs

RA Inženieru fakultātes studentu panākumi zinātniskajās konferencēs

Pētīt ir interesanti un aizraujoši – tieši tā uzskata Inženieru fakultātes studenti, kuri, veicot zinātnisko darbu, bija apņēmības pilni savus eksperimentus un rezultātus apkopot zinātniskajos rakstos, lai prezentētu savus pētījumus konferencēs.

2011. gada 10. novembrī Lietuvā, Utenas lietišķo zinātņu universitātē notika studentu starptautiski-praktiskā konference „Country, that is good to live in”. Tajā uzstājās tobrīd Rēzeknes Augstskolas (RA) 2.kursa studiju programmas „Vides inženieris” studenti: Margarita Božko, Andris Missa, Ilze Dovgiallo, Rasma Timša un 4.kursa studente Jekaterina Kuzmina. Zinātniski pētnieciskie darbi saistīti ar Rušonas un Ilzas-Geranimovas ezeru, Maltas upes ūdens izpēti, papīra atkritumu šķirošanas un pārstrādes iespējām. Zinātnisko darbu vadītāji bija: Mg.chem. Ērika Teirumnieka, Dr.biol. Rasma Deksne, Mg.env. Ivars Matisovs. Studenti ar interesi noklausījās arī Rīgas Tehniskās universitātes un lietuviešu studentu pētījumu prezentācijas.

Protams, arī Rēzeknes Augstskola laipni uzņēma citu valstu studentus, kad šī gada 25. aprīlī notika 16. studentu starptautiski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”, kurā piedalījās arī studenti no Lietuvas, Krievijas, Armēnijas, kā arī no citām Latvijas universitātēm.

Ir vērts atzīmēt RA studentus I. Dovgiallo, M. Božko, T. Putinu, A. Missu, S. Kodoru, J. Strankalu, I. Zarembo, A. Garkalnu, J. Kuzminu un S. Pleikšņi, kuri sevi parādīja visdažādākajos pētījuma virzienos, sākot ar vides aizsardzību, alternatīvo enerģētiku, nanodaļiņām virsmas pārklāšanā, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas problēmām, apkures sistēmas siltuma zudumiem transportēšanas laikā un beidzot ar jauninājumiem informācijas tehnoloģijās un mehatronikā. Pārstāvju no RA diemžēl nebija ļoti daudz, taču, izkonkurējot arī DU, RTU, LLU, LU studentus, par labāko raksta autori tika atzīta M. Božko (uzstājās ar diviem pētījumiem un ieguva vērtīgas dāvanas).

Ir jāatzīst, ka žūrijas komisija bija nopietna – prof. Dr.habil.geol. G.Noviks, asoc.prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts, Dr.biol. R. Deksne, doc. I. Meirāns, Mg.sc.ing. A. Zorins, doktorants A.Skromulis, maģistranti G.Kolčs, E. Pavlovskis, pamatstudiju studente M.Lega.

Atzīmēsim, ka zinātnisko rakstu izmantošana ir obligāta, rakstot studiju darbus/projektus. Piedaloties konferencē, students saņem sertifikātu, kas tiek vērtēts kā papildpunkts, stājoties maģistrantūras vai doktorantūras studiju programmās.

Augstskolu studenti sadarbojas arī ar Krievijas mācību iestādēm. Šī gada 15. un 16. maijā M.Božko un T.Putina („Vides inženieris”, 2.kurss) apmeklēja Pleskavas Valsts Universitātes studentu starptautisko zinātniski praktisko konferenci un uzstājās ar pētījumu saules enerģētikas jomā – „Aktuālākās problēmas un inovācijas elektrotehnikā” un nanodaļiņu aizsargpārklājumu pētīšanā „Aktuālās tehnikas un tehnoloģiju problēmas”. Savukārt 2. un 3.kursa mehatronikas programmu studējošie puiši uz Pleskavu devās pieredzes apmaiņā.

Rēzeknes Augstskola, sadarbībā ar Baltijas Starptautisko Akadēmiju un Latvijas Mākslas Akadēmiju, 17. un 18. maijā organizēja 2. starptautisko studentu zinātniski praktisko konferenci „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”. Inženieru fakultāti pārstāvēja M. Božko ar zinātnisko pētījumu „Conditions for obtaining maximum efficiency coefficient of polycrystalline solar cell” (zin.vad. asoc.pr. sc.ing. A. Martinovs), iegūstot 1. vietu un laimējot braucienu uz Eiroparlamentu Strasbūrā kopā ar citiem konferences dalībniekiem un pasniedzējiem. Radošie un aktīvie studenti vienmēr ir aktuālo notikumu vietā, tāpēc braucienā uz Strasbūru piedalījās arī RA Studentu Pašpārvaldes loceklis D. Kukulis, arī Inženieru fakultātes students („Programmēšanas inženieris”, 3.kurss). Šis krāšņais brauciens vēl ilgi paliks studentu atmiņā.

Šovasar divas studentes (M.Božko un J.Kuzmina) piedalījās ekspedīcijās pa Rēzeknes upi, ar mērķi noteikt upes ūdeņu ķīmiskos parametrus, savākt zooplanktonu, lai pārbaudītu, vai upe netiek piesārņota ar neattīrītiem notekūdeņiem. Tehniskais palīgs bija inženieris-mehāniķis V. Čačis. Šī monitoringa rezultāti tiks apstrādāti un ar šo zinātnisko rakstu divas studentes piedalīsies RA konferencē (zinātniskā darba vadītāja ir Dr. Biol. R.Deksne).

Laiks skrien ātri, un 2013. gada 24. aprīlī RA Inženieru fakultātē notiks 17. Starptautiskā studentu zinātniski-praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”. Plašāka informācija par konferencei atrodama RA mājas lapā www.ru.lv.

Studenti – esiet aktīvi – zināšanas ir spēks! Pamēģini arī Tu iejusties zinātnieka lomā –pārbaudi savus spēkus un iegūsti jaunu pieredzi, parādot savas zināšanas dažādos pētījuma virzienos!

 

Margarita Božko un Jekaterina Kuzmina,

RA Inženieru fakultātes studentes

M. Božko un J. Kuzmina prezentē savus zinātniskos darbus Utenas lietiško zinātņu universitātē.

M. Božko un J. Kuzmina prezentē savus zinātniskos darbus Utenas lietiško zinātņu universitātē.

T. Putina un M. Božko ekskursijā pa Pleskavas pilsētu.

Rēzeknes Augstskolas studenti apmeklē Eiroparlamentu Strasbūrā.

Rēzeknes Augstskolas studenti apmeklē Eiroparlamentu Strasbūrā.

M. Božko un J. Kuzmina vāc ūdens un zooplanktona paraugus. 

M. Božko un J. Kuzmina vāc ūdens un zooplanktona paraugus.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv