English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
16.10.2012
Daudzpusīgā un veiksmīgā sadarbība starp Rēzeknes Augstskolu un Jade Hochschule (Vācija)

Daudzpusīgā un veiksmīgā sadarbība starp Rēzeknes Augstskolu un  Jade Hochschule (Vācija)

8. oktobrī Rēzeknes Augstskola (RA) svinēja sadarbības 15. gadadienu ar Jade Hochschule (Vācija). Sadarbības jubilejai par godu pilsētas Kultūras namā tika atklāta RA studentu un videospeciālista M.Justa foto izstāde, kura atspoguļo sadarbības vēsturiskos aspektus, kā arī sniedz ieskatu RA sabiedriski aktīvajā dzīvē.

Šajā dienā Rēzeknes Augstskolas studenti tikās ar Vācijas vēstniecības Rīgā misijas vadītājas vietnieku Henningu Simonu. Kultūras namā notika gan oficiālā daļa, kurā uzrunas un apsveikuma vārdus teica viesi, gan arī svētku koncerts.  Pasākumā piedalījās Rēzeknes Augstskolas, Rēzeknes pilsētas domes, Vācijas vēstniecības, Gētes institūta pārstāvji, kā arī izglītības iestāžu vadītāji, audzēkņi un skolotāji.

Jade Hochschule Ārējo sakaru vadītāja Andrea Menn norādīja: „Šī ir ļoti veiksmīga un produktīva sadarbība. 131 students no Rēzeknes Augstskolas izmantojis iespējas studēt vai iziet praksi Vācijā, arī 47 Vācijas jaunieši guvuši zināšanas Rēzeknē. Sevišķi aktīvi bijuši docētāji, kuri no Rēzeknes Augstskolas devušies papildināt zināšanas uz Vāciju (81 pasniedzējs), bet no mūsu puses – 60. Mums ir bijuši kopīgi pasākumi, vieslekcijas, laboratorijas darbi, studentu prakses, pasniedzēju stažēšanās, gan vācu, gan latviešu valodas kursi. 15 gadus ilgā sadarbība ir atbalsts un apliecinājums abu augstskolu izaugsmei.”

Zīmīgi, ka RA sadarbība ar Jade Hochschule sekmējusi aktivitātes dažādos izglītības līmeņos. To novērtēja arī klātesošie, jo, pateicoties aktīvajai augstskolas darbībai, divās Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī Rēzeknes 1.vidusskolā un Rēzeknes Valsts ģimnāzijā pastiprināta uzmanība tiek veltīta vācu valodas apguvei. Skolu, bērnudārzu, Rēzeknes sociālās aprūpes iestāžu personāls ir piedalījies pieredzes apmaiņas braucienos. Spilgtu atziņu sadarbības aspektu raksturošanā izteica Rēzeknes 1.vidusskolas direktors Jānis Poplavskis: „Sadarbība nes augļus tad, ja abas puses izdara vairāk nekā rakstīts līgumā. Mēs redzam, cik daudz ir izdarīts, kā arī vēlam sekmīgi turpināt iesākto.”

Jāmin, ka abu augstāko izglītības iestāžu kolēģi piedalījušies gan zinātniskajās konferencēs, gan diplomdarbu aizstāvēšanā, vadījuši kopīgas nodarbības Latvijas un Vācijas studentiem. Rēzeknes Augstskolas Ārējo sakaru daļas vadītāja Helēna Overina uzsver: „Daudzpusīgā sadarbība sniegusi ieguvumu lielai sabiedrības daļai – pirmsskolas bērniem, skolēniem, studentiem, skolotājiem, mācībspēkiem, sociālajiem darbiniekiem ne tikai Rēzeknē, bet arī Viļānu novadā. Tās ir zināšanas un prasmes noteiktā jomā vai prakses vietā, valodu zināšanu aktivizēšanas iespējas, jauna kultūras pieredze, tā notiek starpkultūru dialoga veidošana ES līmenī un katra tiešā un netiešā veidā sadarbības pasākumos iesaistītā Latgales iedzīvotāja personīgās starpkultūru kompetences stiprināšana.”

            Jāpiebilst, ka sadarbības līgumu pirms 15 gadiem parakstīja toreizējā RA rektore prof. Irēna Silineviča ar Vilhelmshāfenes augstskolas rektoru prof. Dr. Kiršu. Līgums paredz augstskolu sadarbību studentu un docētāju apmaiņā, zinātniskajā sfērā, kā arī citās aktivitātēs.

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa fotoRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv