English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
14.11.2012
Apkopoti 2012. gada folkloras prakses rezultāti

Apkopoti 2012. gada folkloras prakses rezultāti

2012. gada jūnijā Rēzeknes Augstskolas akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Filoloģija” studenti un docētāji, kā arī daži akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vēsture” censoņi devās ikgadējā folkloras ekspedīcijā uz Kaunatas pagastu. Ekspedīcija izdevās ražīga. Tika aptaujāts 31 teicējs, savāktas vairāk kā 1500 folkloras vienības. Tomēr būtiskākais ieguvums ir tik ļoti daudzveidīgās tikšanās ar pagasta cilvēkiem un pārliecība par Latgales kultūras vērtību noturību un ilglaicību. Ieskatam dažas studentu atziņas par folkloras praksi.

„Folkloras praksē mēs ne tikai ieguvām, bet arī devām. Tas bija viens no lielākajiem izaicinājumiem vasaras laikā, kad vajadzēja pārvarēt savu slinko dabu, savu kautrīgumu un citas īpašības, lai spertu soli pretī kam jaukākam un gaišākam, t.i., uzzinātu, izzinātu un apzinātu visus iespējamos folkloras veidus, kas dzīvojuši, dzīvo un vēl dzīvos Kaunatā un tās apkārtnē. Mēs iemācījāmies komunicēt ar vecākās paaudzes cilvēkiem un gādājām, lai viņu zināšanu bagāža tiktu saglabāta un nodota tālākajām paaudzēm. Mums bija iespēja pārliecināties, ka cilvēki pret svešiniekiem izturas gan ar piesardzību, gan tieši pretēji – ar lielāko uzticību uzreiz gatavi izstāstīt visus dzimtas noslēpumus. Taču šie interesantie apstākļi iemācīja mūs pielāgoties un cīnīties par savu, pārliecināt citus, ka tas ir svarīgi, neizmest, nesadedzināt savus jaunības pierakstus, bet parādīt tos citiem.

Pēc prakses izjutām lielu gandarījumu, jo dziesmas, dejas, rotaļas, receptes, teikas un nostāsti ir tas, kas ļauj cilvēkiem iepazīt tuvāk vienam otru un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu. Šis piedzīvojums mums būs atmiņā visu dzīvi un tiks stāstīts gan bērniem, gan bērnu bērniem. Uzskatām, ka iegūtās zināšanas un iespaidus varēsim izmantot arī turpmākajā nākotnē, studējot filoloģiju un ceram, ka pavisam drīz varēsim meklēt jaunas dēkas, lai padarītu daudzu cilvēku ikdienu krāsaināku!

Savāktie materiāli ir vērtīgi, jo tie ietver gan atmiņu aprakstus, gan nostāstus, gan pauž dažādas vēsturiskas liecības un parādā arī jaunākā un modernākā ienākšanu, tomēr kopumā jāpiebilst, ka folklora – tie esam mēs visi un mūsos visos vēl ir ko meklēt, vēl ir ko rakt!” (Ausma Sprukte, Laura Stepiņa).

Pie Evalda Vasiļevska

 

„Folkloras prakse, lai gan sākotnēji šķiet vienkārša un viegli veicama, savā būtībā tomēr ir sarežģīta. Lai sekmīgi veiktu darbu, ir nepieciešams tuvs kontakts ar intervējamo personu, ir jārada drošības sajūta, atmosfēra, kas ļauj brīvi un nepiespiesti izklāstīt sniedzamo informāciju. Daudz grūtāk ir strādāt ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo viņiem tas ir kas jauns, neparasts, kā arī viņi neuzticas jaunākās paaudzes cilvēkiem, kas barā iet pie viņiem, lai iegūtu informāciju. Uzskatām, ka folkloras praksē tika sasniegts vēlamais rezultāts, tika nointervēti vairāki teicēji un iegūta vērtīga informācija par Kaunatas pagastu, folkloru, kuru piekopj, un zina šī pagasta iedzīvotāji, kā arī vērtīga pieredze un zināšanu apmaiņa starp veco un jauno paaudzi.

Sarūgtināja, ka daudzas mājas laukos stāvēja tukšas. Bija arī situācijas, kad cilvēki nevarēja sniegt interviju, jo nezināja, ko teikt vai nebija saglabājušies pieraksti. Vairākums teicēju folkloras materiālu pasniedza kā dzīvesstāsta sastāvdaļu, tāpēc teicēju materiālos iekļauti arī viņu dzīvesstāsti. Materiāli galvenokārt ir audio faili, tomēr izdevās iegūt arī rakstītus avotus, kuros bija ne tikai ieraksti, bet arī periodiskās preses izgriezumi par konkrētu tematiku”. (Artūrs Tumovs, Olita Kuksa)

 

Dienas veikuma apkopojums

 

Fakts, ka neprotu runāt latgaliski, pirms prakses mani nesatrauca, domāju, ka runāšu kā protu un viss būs kārtībā. Bet izrādījās, ka latgaliešu un arī krievu valodas nepārvaldīšana liedza pilnvērtīgi strādāt.

Sastaptie cilvēki labprāt iesaistījās sarunās, taču lielākoties apgalvoja, ka neko neatceras. Taču, jo nepiespiestāk saruna ris, jo atmiņas, aizmirstais top atcerēts. Veiksmīgai komunikācijai ir svarīgi just patiesu interesi un mudināt cilvēku runāt, stāstīt vēl.

Bija interesanti sastapties ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo ikdienā parasti šādas saskarsmes man nav. Pārsteidzoša man bija viesošanās pie kāda vecticībnieka, kura stāsti aizrāva. Prieks bija sastapto cilvēku sejās redzēt smaidu un dzirdēt smieklus. Apziņa par to sniedz milzu gandarījumu, ja arī iegūta folkloras materiāla nav tik daudz”. (Zanda Tūmiņa).

Viesos pie Rukmaņu ģimenes

 

„2012. gadā par prakses vietu tika izvēlēts Kaunatas pagasts. Man tas sagādāja prieku, jo Kaunata ir mana dzimtā vieta, manas mājas. Kaunatas pagasta iedzīvotāji patiesi bija atsaucīgi, komunikabli, smaidīgi, mēs tikām laipni sagaidīti viņu mājās. Sākumā saruna negāja tik raiti, jo varbūt mēs vēl nebijām tik droši uzsākt sarunu, komunicēt ar viņiem, jo tas bija kaut kas jauns, neierasts, bet jau vēlāk visi kļuva drošāki un sarunas ritēja jau pilnā sparā.

Manuprāt, folkloras materiāls, kas šajās dienās tika iegūts, ir pietiekami plašs un daudzveidīgs. Iedzīvotāji stāstīja nostāstus, sakāmvārdus un parunas, dziesmas u.c. Visi šie materiāli tika iegūti no vecākās paaudzes, nevis jauniešiem, jo tomēr vecāki cilvēki ir piedzīvojuši vairāk, viņiem ir ko stāstīt.

Šī prakse studentiem deva daudz jaunu zināšanu, iespēju komunicēt ar cilvēkiem, kļūt drošākiem, iegūt neizmirstamus iespaidus un patīkamas emocijas”. (Jūlija Sprukte).

Jānis Dunda

2012. gada desmitā folkloras ekspedīcija vēl nav pabeigta. Mūs gaida prakses noslēguma konference, prezentācijas, materiālu ievietošana elektroniskajā datu bāzē, videofilmas sagatavošana par Kaunatas pagasta vietu vārdiem un fascinējošajiem Rāznas ezera stāstiem. Sevišķu paldies jau šobrīd sakām saviem teicējiem – Aijai un Jānim Kuzminskiem, Jānim un Līgai Dundām, Annai un Ērikam Rukmaņiem, A. Baltiņam, Gunai un Broņislavam Savickiem, Anatolijam Kozlovskim, Antoņinai Bruzgulei, Dacei Zagorskai, Elvīrai Stepanovai, Evaldam Vasiļevskim, Fēliksam Gudriniekam, Genovevai Batarevskai, Helēnai Diļevkai, Irēnai Brolišai, Janīnai Vaļumai, Jeļenai Spruktei, Leokādijai Savickai, Olimpijai Stulpiņai, Pēterim Meikstumam, Regīnai Katkovskai, Rutai Gardai, Sandrai Brokānei, Skaidrītei Purmalei, Staņislavai Viļumai, Valentīnai Romanovskai, Valērijai Tumaševskai, Venediktai Mihailovai, Vladislavam Brolišam, Staņislavai Inkinai un daudziem citiem, kas mūs uzņēma Kaunatas pagastā, stāstīja un rādīja, jautāja un rosināja, aizrāva, smīdināja un aizkustināja.

Kaunatas pagasta kapelas dalībnieki Artūrs Baltiņš, Guna un Broņislavs Savicki

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv