English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
10.12.2012
Lakstīgalu atkalredzēšanās Daugavpils Universitātē

Lakstīgalu atkalredzēšanās Daugavpils Universitātē

3. decembrī Daugavpils Universitātē (DU) notika reģionālais seminārs studentiem- mentoriem projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” ietvaros. DU tikās Rēzeknes un Daugavpils „Lakstīgalu” mentori un koordinatori (koordinatore no Rēzeknes – Rita Orska, koordinatori no Daugavpils – Inga Belousa, Mārīte Kravale-Pauliņa, kā arī „Lakstīgalas” mentori: Sandra Krištopāne, Ilze Slavena, Sandra Puncule, Ilze Baleiša, Ingrīda Vanaga, Evita Skrimble, Tatjana Nikitina, Irīna Ševčuka, Anita Bule, Ilga Jansone, Ieva Protizāne, Oksana Volkova, Ņina Ivanova, Laima Āboliņa un Juris Ozols.

Picu smaržas un garšas ielenkumā studenti ieskandināja semināru mājīgā un siltā noskaņā. Seminārā svarīgā loma bija mājas darbam – „Mentoru veiksmes stāstiem”, ko bija sagatavojuši mentori no Rēzeknes un Daugavpils.

Seminārs turpinājās ar starpaugstskolu grupu aktivitāti „LECU PĀRI”, kur studenti pārrunāja, kādas ir bijušas grūtības un kā studenti ar tām tikuši galā. Jautrība un optimistiskais gars studentu prātus neatstāja – tika uzklausīts katrs. Grupu darbā tika veidoti plakāti ar sastaptajām problēmām un tika salīdzinātas tās lietas, kuras vēl jāpilnveido un jāattīsta. Mentori dalījās ar idejām, kā un kur var pavadīt laiku ar bērnu, kā uzlabot attiecības ar bērnu un viņa vecākiem.

Kopīgā diskusijā „LABDARĪBAS PASĀKUMA IDEJAS” tika pārrunātas idejas, kādas varētu būt „Lakstīgalu” mentoriem kopā ar „Lakstīgalu” bērniem kopīgi veicamās labdarības aktivitātes. „Lakstīgalu” mentori bija vienisprāt par to, ka bērniem jāmāca sniegt sirds siltumu citiem cilvēkiem.

Izrunājot sastaptos veiksmes un neveiksmes brīžus, semināra dalībnieki devās uz starpaugstskolu boulinga turnīru, kur neformālā gaisotnē tika apspriestas idejas par mentora tālāko darbību, kā arī iepazinās viens ar otru tuvāk.

Starpaugstskolu „Lakstīgalu” mentoru komandu boulinga mačā uzvarēja draudzība.

Daži pieredzes stāsti par tikšanos:

Evita Skrimble (20)

Daugavpils Universitāte (DU), Izglītības un vadības fakultāte, „Pamatizglītības skolotājs”, 2.kurss:

– Seminārs bija ļoti interesants un noderīgs, jo mēs nepiespiestā gaisotnē varējām izrunāt problēmas, kuras ir radušās ar mazo lakstīgalu, un, protams, parunāt arī par pozitīvām lietām. Es arī iepazinos ar jauniem draugiem, mēs vēl jo vairāk sadraudzējāmies, spēlējot boulingu. Pēcpusdiena bija izdevusies, jo iegūtā informācija un pavadītais laiks noderēs arī turpmāk, darbojoties ar mazo lakstīgalu.

 

Sandra Krištopāne (24)

Rēzeknes Augstskola (RA), Izglītības un dizaina fakultāte, „Karjeras konsultants”, 1.kurss (mag.):

– Pats seminārs man likās ļoti interesants un vērtīgs. Neformālā gaisotnē pie gardām picas šķēlēm varēja labāk iepazīt mentorus no Daugavpils. Saņēmu lielu atbalstu no pārējiem mentoriem, jo sapratu, ka neesmu viena pati ar savām problēmām. Būtībā problēmas mentoriem ir vienas un tās pašas – attālums, valodas barjera, izmaksas, bērna motivācijas trūkums, vecāku nevēlēšanās sadarboties u.c. Bija noderīgi citu ieteikumi, kas ļāva paskatīties uz problēmām no cita leņķa. Pēc šī semināra esmu pārliecināta, ka mums visiem izdosies!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Slavena (RA, „Sociālais pedagogs”, 4.kurss)

Ingrīda Vanaga (DU, „Pamatizglītības skolotājs”, 2.kurss)

 

Papildu informācija par projektu:

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”; vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002

Gunta Kraģe, projekta vadītāja

Mob. tālr.: (+371) 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv