English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
20.12.2012
Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz Reģionālistikas zinātniskā institūta VADOŠĀ PĒTNIEKA amatu mākslas zinātnē

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz Reģionālistikas zinātniskā institūta VADOŠĀ PĒTNIEKA amatu mākslas zinātnē

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz Reģionālistikas zinātniskā institūta VADOŠĀ PĒTNIEKA amatu mākslas zinātnē (kultūras teorijā) - 1 vieta.

Prasības vadošā pētnieka amata kandidātam:

 1. doktora grāds izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē,
 2. zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz 6 publikācijas citējamajos avotos 6 pēdējo gadu laikā),
 3. profesionālais darba stāžs atbilstošajā zinātņu nozarē vai akadēmiskais darba stāžs (kopumā ne mazāk par 5 gadiem)
 4. līdzdalība vai vadība valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo 6 gadu laikā vismaz 2),
 5. uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo 6 gadu laikā vismaz 6).

 

Konkursa pretendentiem uz vadošā pētnieka amatu līdz 2013.gada 18.janvārim  RA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā  90, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 64623219) jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 2. akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (CV);
 3. akadēmisko / zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti;
 4. motivācijas vēstule, kurā pamatots pētnieka redzējums viņa zinātnisko interešu īstenošanai,
 5. publikāciju kopijas,
 6. apliecinājums par līdzdalību projektos, konferencēs.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv