English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
12.11.2005
“Doktora grāds – iecerēta un sasniegta virsotne,” saka Sergejs Boļšakovs

“Doktora grāds – iecerēta un sasniegta virsotne,” saka Sergejs Boļšakovs

Sergejs Boļšakovs ir dzimis rēzeknietis, strādā Rēzeknes Augstskolā (RA) Kredītu piešķiršanas komisijā un veic speciālista - grāmatveža pienākumus RA grāmatvedībā

Viņu liktenis nav lutinājis, jo kopš bērnības iemācījies sadzīvot ar slimību un to, ka viņu sabiedrībā sauc par cilvēku ar īpašām vajadzībām. Sarunā ar Sergeju atklājas milzīga apņēmība un izturības spēks, vēlme nepadoties un nesamierināties ar to kā ir, bet pārvarēt un centies sasniegt vienu mērķi pēc otra. Viņa sacītajā jaušams ne tikai prieks par dzīvi, vēl vairāk - Sergeja teiktajā atbalsojas neatlaidība un vēlme pēc jaunām zināšanām.

Šī gada oktobris S. Boļšakova biogrāfijā būs ierakstīts kā nozīmīgs mēnesis – viņš Latvijas Universitātē aizstāvēja promocijas darbu “Inovatīvās uzņēmējdarbības finansēšanas problēmas Latvijā un to risinājumi” un ieguva doktora grādu ekonomikā (apakšnozare: finanses un kredīts). Šobrīd Sergejs ir pirmais RA Ekonomikas fakultātes doktors, kurš par savas zinātniskās karjeras sākumu sauc mūsu Rēzeknes Augstskolu, jo absolvējis pamatstudiju, kā arī maģistra studiju programmu RA un turpinājis iesākto, studējot LU. Desmit studiju gadu laikā, viņš nav pārtraucis studiju procesu un gadu no gada virzījies tuvāk paša izvirzītajiem mērķiem. Kā norāda RA Ekonomikas fakultātes dekāne Iluta Arbidāne, tad fakultātes kolektīvam ir patiess prieks par Sergeja sasniegumiem, jo īpaši tāpēc, ka viņš ir RA students, kurš sasniedzis tik daudz. “Tas ir labi padarīts darbs. Ar patiesu prieku un apbrīnu vēroju Sergeja triumfa brīdi,- disertācijas aizstāvēšanu. Viņa veikums ir piemērs tam, ka cilvēkam nav nekas neiespējams, ja vien to vēlas un strādā, lai savas ieceres sasniegtu. Sergejam gribētos novēlēt neapstāties pie sasniegtā! Lai lielākas vai mazākas uzvaras ir gandarījums par paveikto! Sergejs Boļšakovs Ekonomikas fakultātē ir nozīmīgs gan kā cilvēks, kolēģis, gan zinātnieks, jo viņš apveltīts ar ļoti lielām darba spējām, loģisku domāšanu un asu prātu. Viņš ir atsaucīgs, to paguvuši novērtēt fakultātes docētāji,” saka Ekonomikas fakultātes dekāne.

Par to, kā viss sācies, stāsta S. Boļšakovs: “Kopš vidusskolas laikiem mani interesēja jautājumi par ekonomiku, patika risināt, aprēķināt, tāpēc par savu profesiju izvēlējos finanšu un grāmatvedības vadību. Rēzeknes Augstskolu saucu par savējo jau no 1995. gada, kad uzsāku studijas Ekonomikas fakultātē Finanšu un grāmatvedības vadības specialitātē, pēc tam iestājos arī RA maģistra studiju programmā "Vadības zinātne", bet no 2000. gada šeit ir arī mana darba vieta. Studijas RA man deva pārliecību, ka neraugoties uz grūtībām, es varu studēt tāpat kā visi citi. Laikā, kad SOCRATES/ERASMUS apmaiņas programmā pus gadu studēju Zviedrijā, Jenčēpingas Universitātes starptautiskajā biznesa skolā, sapratu cik nozīmīga mūsu valstij ir uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība. Studējot ārpus Latvijas man arī radās doma pētīt inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības aspektus. Šajā sfērā tapa mans maģistra darbs un pētījumu turpināju arī studējot doktorantūrā”.

Pēc RA maģistra programmas absolvēšanas, 2002. gada oktobrī Sergejs uzsāka studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, doktorantūras programmā, apakšnozarē - finanses un kredīti. Sergejs izskaitļojis, ka doktora grāda iegūšanai viņš patērējis trīs gadus un 17 dienas. Par to, kas viņaprāt šajā procesā bijis pats sarežģītākais, S. Boļšakovs daudz nerunā, vien piebilst, ka tālais ceļš uz Rīgu gan nogurdinājis. Daudz labprātāk viņš dalās pozitīvajā guvumā. “Soli pa solītim es gāju un centos sasniegt savas ieceres, doktora grāda iegūšana man ir ļoti nozīmīga virsotne. Savā pētījumā es izstrādāju priekšlikumus, kas būtu jāveic dažādās sfērās – izglītībā, uzņēmējdarbībā, likumdošanā, nodokļu politikā, lai Latvijā būtu visi tie priekšnosacījumi attīstībai, kādi ir citām Eiropas Savienības valstīm. Rakstot doktora disertāciju, veicu arī aptauju uzņēmēju vidū, kurā atklājās, cik maz zināšanu par inovatīvajiem procesiem ir uzņēmējiem. Tāpēc nākotnē arī RA būtu nepieciešams iesaistīties gan uzņēmēju, gan studentu izglītošanā par inovāciju jautājumiem, tas savukārt atstātu pozitīvu iespaidu uz uzņēmējdarbības attīstības tendencēm valstī. Daudz kas jau tiek darīts RA šajā virzienā. Varu teikt, ka doktorantūras studijas man deva iespēju satikties, diskutēt ar lietpratējiem ekonomikas jomā, ar tādiem cilvēkiem, kas savā karjerā ir daudz sasnieguši. Tas bija interesants laiks. Es uzskatu, ka arī RA ir gatava atvērt doktorantūras programmu, ņemot vērā augstskolas izaugsmes tempus un akadēmiskā personāla kapacitāti,” saka Sergejs.

Sergejs daudz runā par Rēzeknes Augstskolu, tās izaugsmes iespējām, par tās vietu Latvijas izglītības sistēmā. Viennozīmīgi jaušams, ka viņam šī iestāde nav vienkārši bijusī skola, kur viņš ieguva augstāko izglītību un maģistra grādu vadības zinātnē, Sergeju te saista daudz vairāk – kolēģi, viņu pozitīvā attieksme, nākotnes ieceres. “Laiks, kuru veltīju zinātnei, man vienlīdz palīdzēja saprast, cik ļoti liela nozīme ir manai ģimenei un, protams, kolēģiem. Kad braucu aizstāvēt promocijas darbu, man līdzi devās atbalsta grupa no RA. Man tas nozīmēja patiešām daudz, tas, ka šajā atbildīgajā brīdī kopā ar mani bija gan Ekonomikas fakultātes dekāne Iluta Arbidāne, gan Finanšu vadības katedras vadītāja Rita Liepiņa, gan Ekonomikas un vadības katedras vadītāja Irēna Silineviča, gan augstskolas rektors Leonārs Svarinskis, gan citi kolēģi no Finanšu vadības katedras – Iveta Mietule, Ērika Žubule, Irēna Beinaroviča – Litvinova, Anita Puzule. Es apzinos, ka iegūtais doktora grāds, nav tikai mans nopelns. Kolēģu atbalsts šo visu gadu garumā, uzmundrinājums bija kā spēka un ticības avots visam ko daru,” norāda S. Boļšakovs.

Patiesi apbrīnojama ir Sergeja optimistiskā dzīves uztvere un ticība labajam. Sarunas gaitā viņš pauž pilnīgu pārliecību, ka gan viņa izstrādātais pētījums, gan viss notiekošais, būs vērts tikai uz attīstību. Gan valsts uzplaukumu kopumā, gan RA izaugsmi. Viņš uz visu raugās ar optimismu un tiem, kuri apsver domu par studijām doktorantūrā, Sergejs saka: “Ja ir interese par zinātni, noteikti nevajag baidīties studēt. Ir jācenšas un jāmēģina, tad viss izdosies. Ir tik patīkami sasniegt savus mērķus, un pateikt – es to izdarīju!”

Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv