English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
03.01.2006
Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz docētāju vēlēšanām

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz docētāju vēlēšanām

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz docētāju vēlēšanām akadēmiskajos amatos:

uz lektoru vietām:

 • logopēdijā - 1 vieta
 • logopēdijā (dzimtās valodas saturs un mācīšanas metodika) - 1 vieta
 • skolvadībā - 1 vieta
 • informācijas tehnoloģijās - 3 vietas
 • vides inženierzinātnēs - 1 vieta
 • statistikā - 1 vieta
 • uzņēmējdarbībā - 1 vieta
 • filozofijā - 1 vieta
 • valsts tiesībās - 2 vietas
 • krimināltiesībās - 1 vieta
 • starptautiskajās tiesībās - 1 vieta
 • pakalpojumu tirgzinībā - 1 vieta

uz docentu vietām:

 • būvniecībā - 1 vieta
 • datorzinātnēs - 1 vieta
 • ķīmijā - 1 vieta
 • finansēs un kredītā - 1 vieta
 • krimināltiesībās - 2 vietas
 • civiltiesībās - 2 vietas
 • tiesību teorijā un vēsturē - 1 vieta
 • starptautiskajās tiesībās - 1 vieta
 • mārketingā - 1 vieta
 • uzņēmējdarbībā - 1 vieta

uz asociēto profesoru vietām:

 • valsts tiesībās - 1 vieta
 • tiesību teorijā un vēsturē - 1 vieta
 • civiltiesībās - 1 vieta

uz profesoru vietām:

 • ekonomikas zinātņu nozarē (apakšnozare Finanses un kredīts ) - 1 vieta
 • valsts tiesībās - 1 vieta

Konkursa pretendentiem līdz 17.01.2006. jāiesniedz šādi dokumenti:

 • rektoram prof. L.Svarinskim adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • izglītības dokumenta apstiprināta kopija;
 • akadēmisko/zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV) ar precīzu informāciju par personāla darba stāžu un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem;
 • publikāciju un metodisko izstrādņu saraksts par pēdējiem sešiem gadiem;
 • pretendentiem bez zinātniskā grāda – profesionālo darba stāžu apliecinoši dokumenti:
 • uz asociētā profesora amatu – par 10 gadiem;
 • uz docenta amatu – par 7 gadiem;
 • uz lektora un asistenta amatu – par 5 gadiem.

Dokumentus iesniegt:

Rēzeknes Augstskolas Personāla daļā, Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas alejā 90, 217.kabinets, Rēzeknē, LV-4600, uzziņas pa tālruni 46 23219

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv