English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
23.03.2006
Pašvaldības piešķir stipendijas RA studentiem

Pašvaldības piešķir stipendijas RA studentiem

15. martā Rēzeknes Augstskolā notika Pašvaldību stipendiju pasniegšana. Par labām un teicamām sekmēm 2005./2006. studiju gada ziemas sesijā pašvaldības piešķīra stipendijas 25 Rēzeknes Augstskolas studentiem.

Kā atzina Rēzeknes Augstskolas rektors, profesors Leonārs Svarinskis, stipendiju piešķiršana ir abpusēji izdevīga. “Pašvaldībām ir iespēja atbalstīt studējošos materiāli. Savukārt studentiem, kuri saņem stipendijas no savām pašvaldībām tas ir ne vien atbalsts, bet arī pienākums un zināma atbildība gan pret augstskolu, gan dzimto novadu,” sacīja RA rektors. Pašvaldību pārstāvji, kas bija pulcējušies pasniegt stipendijas labākajiem RA studentiem atzina, ka arī turpmāk iespēju robežās centīsies atbalstīs studējošos RA.

Rēzeknes pilsētas dome piešķīrusi stipendijas četrām Ekonomikas fakultātes (EF) studentēm - Tatjanai Vasiļjevai, Jūlijai Rukmanei, Jekaterinai Kijaško, Annai Skraučai. Diviem Inženieru fakultātes (IF) studentiem - Andrim Skromulim, Olgai Prohorenkovai, kā arī Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes (HJZF) studentam Sandim Braslam.

Rēzeknes rajona padomes piešķirto stipendiju saņēma Rita Vazerko un Indra Adijāne (EF), kā arī Viktors Baleišis (IF). Viļānu pilsētas domes stipendija tika pasniegta Inženieru fakultātes studentam Mārim Seimanovam.

Ludzas pilsētas dome šoreiz piešķīrusi trīs stipendijas - Janai Zaščerinskai (PF), Rihardam Fjodorovam (HJZF) un Solvitai Ameļko (EF).

Ludzas rajona padomes stipendiju saņēma Kristīne Lele (HJZF) un Artūrs Ločmelis (IF).

Balvu pilsētas domes stipendija piešķirta Viktorijai Lavrentjevai un Sandim Smirnovam no Inženieru fakultātes, Ilzei Mileiko no Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes, kā arī Pedagoģijas fakultātes studentei Ligitai Leišavniecei.

Balvu rajona padomes piešķirto stipendiju saņēma Inese Ločmele (HJZF) un Gunita Mincāne (PF).

Madonas rajona padomes stipendija piešķirta Inženieru fakultātes studentei Vitai Blauai.

Daugavpils rajona padomes stipendiju piešķīrusi Inženieru fakultātes studentam Jānim Rudānam.

Krāslavas rajona padomes stipendiju saņēma Pedagoģijas fakultātes studente Ligita Puncule.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv