English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
05.04.2006
Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz docētāju vēlēšanām šādos akadēmiskajos amatos:

uz asistenta amatu:

 • Nozaru pedagoģijā (veselības izglītībā) - 1 vieta

uz lektoru amatiem:

 • Reliģijas pedagoģijā un psiholoģijā - 1 vieta
 • Arhīvniecībā - 1 vieta
 • Valsts tiesībās - 1 vieta
 • Civiltiesībās - 2 vietas
 • Skolas pedagoģijā (angļu valodā) - 2 vietas
 • Sociālajā pedagoģijā - 1 vieta
 • Skolas pedagoģijā (apģērbu izgatavošanā) - 1 vieta
 • Ķīmijā - 1 vieta
 • Vides zinātnēs - 1 vieta

uz docentu amatiem:

 • Arheoloģijā - 1 vieta
 • Civiltiesībās - 1 vieta
 • Skolas pedagoģijā - 1 vieta
 • Marketingā - 1 vieta
 • Uzņēmējdarbībā - 1 vieta
 • Datorzinātnēs - 1 vieta
 • Skolas pedagoģijā (vācu valodā) - 1 vieta

uz asociēto profesoru amatiem:

 • Filosofijā - 1 vieta
 • Teoloģijā - 1 vieta
 • Tiesību teorijā un vēsturē - 2 vietas
 • Marketingā - 1 vieta
 • Uzņēmējdarbībā - 1 vieta

uz profesoru amatiem:

 • Valsts tiesībās - 1 vieta
 • Informācijas tehnoloģiju nozarē - 1 vieta uz vadošo pētnieku amatiem:
 • Personības socializācijas pētījumu institūtā - 5 vietas
 • Latgales tautsaimniecības pētījumu institūtā - 10 vietas uz pētnieku amatiem:
 • Personības socializācijas pētījumu institūtā - 3 vietas
 • Latgales tautsaimniecības pētījumu institūtā - 5 vietas uz asistenta amatu:
 • Personības socializācijas pētījumu institūtā - 1 vieta.

Konkursa pretendentiem mēneša laikā no publicēšanas datuma jāiesniedz šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;
 • izglītības dokumenta apstiprināta kopija;
 • akadēmisko/zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu apstiprinātas kopijas;
 • dzīves un darba gājums (CV) ar precīzu informāciju par personāla darba stāžu un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem;
 • publikāciju saraksts par pēdējiem 6 gadiem;
 • pēdējo 6 gadu darba stāžu apliecinoši dokumenti;
 • asistentu, lektoru un docentu amatu kandidātiem sertifikāts par izglītības programmas apgūšanu atbilstoši IZM 14.06.2002. instrukcijai Nr.6 „Augstākās izglītības pakāpē strādājošo pedagogu izglītības ieguves un profesionālās izglītības pilnveides kārtība”.
Dokumentus iesniegt:
Rēzeknes Augstskolas Kancelejā, Atbrīvošanas alejā 90, 215.kabinets, Rēzeknē, LV-4600, uzziņas pa tālruni 46 23219
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv