English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
06.04.2006
Veselības problēmu risinājumi projektos un dzīvē

Veselības problēmu risinājumi projektos un dzīvē

ASV Dreifusa Veselības fonda zinātniski praktiskā konference, kura noritēja no 30. marta līdz 2. aprīlim Rēzeknes Augstskolā bija apliecinājums tam, ka veselības problēmas par aktuālām uzskata daudz cilvēki. Vairāk nekā 40 dalībnieki bija pulcējušies, lai runātu par jautājumiem, kas skar veselību, rastu risinājumus, iegūtu informāciju par veselīgu dzīves veidu un izstrādātu projektus.

Tā kā šī bija otrā Dreifusa Veselības fonda (DHF) konference Latvijā, tad tās ietvaros tika vērtēti arī pirmās konferences rezultāti, prezentēti izstrādātie projekti un izdarīti secinājumi. Pateicoties fonda aktivitātēm Latvijā, vairāki būtiski projekti realizēti tieši Latgalē. Piemēram, Rēzeknes rajona Maltas pagastā realizēts projekts “Pacientu pārvietošanās iespēju palielināšana Valts Sociālajā aprūpes centrā “Malta””. Ierīkoti celiņi, izveidotas brauktuves pa kurām ērti var pārvietoties ratiņkrēslos, veiktas fiziskas aktivitātes gulošiem pacientiem, kuras devušas nenoliedzamus rezultātus. Veikta sasniegto rezultātu analīze un noteikts, tas, ko būtu vēlams darīt, lai uzlabotu situāciju aprūpes centrā. Dreifusa Veselības fonda aktīvisti izstrādājuši un realizējuši projektus, kas saistīti ar aktuālām veselības problēmām, piemēram, zobu kariesu. Projekta “Kariesa profilakses programma Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē “Rotaļa”” ietvaros mazajiem rēzekniešiem tika mācīts kā pareizi jātīra zobi, kāpēc tas jādara.

Aizvadītajā gadā Rēzeknes Augstskolas docētājas izstrādājušas un realizējušas divus projektus DHF ietvaros: “Garšas impresijas veselīgā uzturā” (autore Nellija Kivkucāne) un “Veselības un cilvēka vides mijattiecību harmonizēšana” (autore Silvija Mežinska). Prezentējot veikto darbu RA tik pulcēti interesenti no Latgales un stāstīts gan par veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē, gan par veselīgas apkārtējās vides veidošanu. Pēdējos gados īpaša loma tiek pievērsta speciālajai pedagoģijai un Rēzeknes Augstskolā jau pus gadu darbojas Speciālās izglītības laboratorija. Pateicoties RA mācībspēku aktivitātei un darbībai Dreifusa Veselības fonda projektos, Rēzeknes pilsētā un rajonā veikts informatīvais darbs, kura laikā ģimenes saņēmušas konsultācijas par bērnu attīstības traucējumu agrīno diagnostiku un korekcijas iespējām.

Šīs konferences īpatnība bijā tā, ka visi dalībnieki iesaistījās aktīvā darbībā un risināja konkrētas problēmas, ar kurām tie saskaras savā profesionālajā darbībā. Šogad konferencē klāt bija eksperti no Polijas – Jaceks Žirkovskis un Malgožata Leznicka, RA viesojās arī Dreifusa Veselības fonda Eiropas koordinators Jons Sobotka. Tā pat grupās konsultācijas sniedza Latvijas eksperti – onkoloģe Māra Lagzdiņa, RA profesore Velta Ļubkina, Viļānu vidusskolas angļu valodas skolotāja Anita Griņeviča un Daugavpils Universitātes pārstāves Irēna Kuņicka un Kristīne Kuņicka. Triju dienu laikā interesenti darbojās nelielās grupās, aktualizējot sev interesējošos jautājumus par veselību, veselīgu dzīves veidu, vidi. Katrs no konferences dalībniekiem izstrādāja un prezentēja savu projektu. Triju dienu laikā tapuši 42 jauni projekti gan par veselības problēmām skolēnu vidū, gan sociālās vides ietekmi uz sabiedrību, gan medicīnu. Plānots, ka līdz maija beigām iesniegtos projektus izvērtēs un apmēram 20 no tiem atkal tiks piešķirts ASV Veselības Dreifusa fonda finansējums, kas ieceres ļaus ieceres realizēt dzīvē.

Jāpiebilst, ka ASV Veselības Dreifusa fonds ir bezpeļņas labdarības organizācija, kura Amerikā radusies pirms vairāk nekā 30 gadiem. Tās misija ir sekmēt veselības uzlabošanu sabiedrībā. Latvijā sadarbības līgums ar šo fondu noslēgts 2004. gadā un nacionālā koordinatore ir Rēzeknes Augstskolas Zinātniski pētnieciskā institūta „Personības Socializācijas Pētījumu Institūts” direktore, profesore V. Ļubkina. Fonda Eiropas koordinators J.Sobotka norādīja: “Dreifusa Veselības fondā darbojas 34 valstis, Latvija ir pati jaunākā valsts, kura iesaistījusies mūsu organizācijā, taču panākumi jau jūtami. Nākotnē jādomā par to, kā realizēt izstrādātos projektus, kā informēt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu. Ja tūkstošjūdzu garš ceļš sākas ar vienu soli, tad Latvija jau to ir spērusi. Pateicoties nacionālajai koordinatorei V. Ļubkinai, fonda darbība tiek izvērsta un izplatīta visā Latvijā, tiek izplatīta informācija par tām iespējām, kas paveras, darbojoties DHF ietvaros.”

Zinātniski praktiskajā konferencē gūtās iemaņas projektu rakstīšanā noderēs ik vienam, kurš tajā piedalījās, taču īstenojot labākos projektus ieguvēji būs gan skolu pārstāvji, gan sociālo iestāžu iemītnieki, gan citi sabiedrības locekļi.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv