English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
09.02.2004
Rēzeknes Augstskola izsludina atklātu konkursu uz rektora amata vietu

Rēzeknes Augstskola izsludina atklātu konkursu uz rektora amata vietu

 

  

 

Pretendents uz rektora amatu var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • ir doktora zinātniskais grāds;
 • ir pieredze vadošā amatā;
 • ir vismaz 5 gadu akadēmiskā darba pieredze augstskolā pēdējos 10 gados;
 • nav sodāmības par noziedzīgu nodarījumu vai disciplinārpārkāpumu un nodarījumu, kas nav savienojams ar personas godu, cieņu un sabiedrības morāli.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Rektora vēlēšanu komisijai adresēts pieteikums;
 • CV (arī elektroniskā formā);
 • Rēzeknes Augstskolas vadības un attīstības koncepcija – divas A4 formāta lapas datorsalikumā (arī elektroniskā formā);
 • doktora grādu apliecinoša dokumenta notariāli apstiprināta kopija;
 • rakstisks apliecinājums par to, ka nav sodāmības;
 • izraksts no sapulces protokola ar lēmumu par pretendenta izvirzīšanu, ja rektora amata pretendentu izvirza Rēzeknes Augstskolas fakultātes, Senāts, Studējošo pašpārvalde;
 • saraksts, kur fiksēti vismaz 30 pretendenta kandidatūru atbalstošu Rēzeknes Augstskolas pamatdarbā strādājošu akadēmiskā personāla pārstāvji, norādot viņu vārdu, uzvārdu, amatu, personas kodu ar Rēzeknes Augstskolas personāldaļā apliecinātu parakstu, ja rektora amata pretendents izvirza pats sevi vai piekrīt pretendēt;
 • informācija, kas pretendentam šķiet svarīga.

Ar Rēzeknes Augstskolas (RA) rektora vēlēšanu nolikumu var iepazīties pielikumā.

Dokumenti aizlīmētā aploksnē ar atzīmi “Rēzeknes Augstskolas Rektora vēlēšanu komisijai” līdz 2004.gada 19.martam personiski iesniedzami Rēzeknes Augstskolas Kancelejā, Atbrīvošanas alejā 90, 215.kabinetā, Rēzeknē, LV – 4601.

Informācija pa tālruni 46 23219.

Rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Anita Puzule

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv