English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
16.05.2006
RA tiek veidots vides aizsardzības tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

RA tiek veidots vides aizsardzības tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Šī punkta izveides mērķis ir sekmēt RA zinātnieku un Austrumlatvijas reģiona uzņēmēju sadarbību, nodrošinot mūsu augstskolā tapušo pētījumu vides inženiertehniskajā aizsardzībā rezultātu praktisku aprobāciju un veicinot vides tehnoloģiju ieviešanu ražošanas procesos. Jāpiebilst, ka projekta īstenošanas ilgums ir divi gadi un līdzekļus tā finansēšanai piešķīrusi LR Ekonomikas ministrija, bet darbu koordinē RA prorektors profesors Gotfrīds Noviks.

Kontaktpunkta izveide nodrošinās zinātnisko pētījumu rezultātu vides aizsardzībā un monitoringā, kā arī vides tehnoloģiju izstrādē efektīvu izmantošanu tautsaimniecībā, kas, savukārt, stimulēs inovatīvas ražošanas attīstību mūsu reģionā. Jāatgādina, ka pašlaik tieši inovāciju nepietiekamība ir kļuvusi par galveno šķērsli Latvijas ekonomikas kvalitatīvā izaugsmē, tādējādi nolemjot mūs atpalicībai no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tādējādi zinātnisko pētījumu ieviešanas praksē procesa efektivitāte ir visas tautsaimniecības progresa priekšnosacījums.

Diemžēl, Latgalē līdz šim ir bijusi nepietiekama informācijas apmaiņa starp biznesa un akadēmisko vidi, mūsu zinātnieku praktiskās izstrādes nekļūst zināmas plašākai uzņēmēju grupai. Vienlaikus arī RA zinātniskais potenciāls netiek pilnībā izmantots tieši reģiona uzņēmumu aktuālāko problēmu atrisināšanai.

Atjaunojoties rūpniecībai, intensificējoties lauksaimnieciskajai ražošanai, kā arī attīstoties citām uzņēmējdarbības formām, kļūst nepieciešams izmantot tādas tehnoloģijas, kas pēc iespējas mazāk negatīvi ietekmētu apkārtējo vidi, novērstu piesārņojumu, paaugstinātu produkcijas ekoloģisko kvalitāti, kā arī racionāli izmantotu materiālos un enerģētiskos resursus. Arī Eiropas Savienības standarti izvirza jaunas prasības vides aizsardzības jomā un produkcijas kvalitātes nodrošināšanā.

Tāpēc, uzsākot praktisko kontaktpunkta izveides darbu, vispirms tiek apzinātas Latgales un Vidzemes reģionu uzņēmumu problēmas, kas saistītas ar apkārtējās vides aizsardzību, dabas ekosistēmu apsaimniekošanu, resursu racionālu izmantošanu, atjaunošanu un reciklēšanu, atkritumu apsaimniekošanu, produkcijas kvalitātes un ekoloģiskās drošības paaugstināšanu, vides auditu un vides vadības sistēmu ieviešanu, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem. Apkopojot uz turpat pusotra simta uzņēmumiem izsūtīto aptaujas anketu rezultātus, tiks izveidota datu bāze, kas atspoguļos reālo pieprasījumu pēc pētījumu rezultātiem.

Tādējādi RA zinātniskais potenciāls tiks izmantots pēc iespējas racionālāk, risinot tieši mūsu reģiona sasāpējušās problēmas, savukārt uzņēmēji gūs iespējas saņemt konsultācijas par aktuālākajiem visplašākajā spektrā ar vides kvalitāti saistītajiem jautājumiem, kā arī iziet atbilstošus apmācības kursus. Tas ļaus uzlabot uzņēmumu saimnieciskās darbības efektivitāti, kā arī pasargās no nezināšanas dēļ pieļautajām kļūdām un to seku novēršanas radītajām papildus izmaksām.

Jācer, ka piedāvātais projekts spēs atdzīvināt Rēzeknes Augstskolas zinātnieku un reģiona uzņēmēju savstarpējo sadarbību, abpusēji lietderīgi izmantot augstskolas zinātniski pētniecisko potenciālu un uzņēmumu materiāli tehnisko bāzi Latgales tautsaimniecības attīstībai.

Ivars MATISOVS, Rēzeknes Augstskolas lektors

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv