English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
24.05.2006
Starptautiskā nedēļa RA Ekonomikas fakultātē

Starptautiskā nedēļa RA Ekonomikas fakultātē

Pasākumu cikla mērķis – pulcēt vienkopus vairāku ārvalstu augstskolu docētājus, kuri Rēzeknes Augstskolā lasītu lekcijas, vadītu praktiskās nodarbības topošajiem ekonomistiem un uzņēmējiem. Starptautiskās nedēļas ietvaros Ekonomikas fakultātē viesojās lektori no Rēzeknes Augstskolas partneraugstskolām Rumānijā, Beļģijā, Polijā, Lietuvā.

Rēzeknes Augstskola SOCRATES/ERASMUS apmaiņas programmā darbojas jau kopš 1999.gada, noslēgti savstarpējās sadarbības līgumi ar augstskolām gandrīz visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Taču visi docētāji, kuri piedalījās Starptautiskajā nedēļā Ekonomikas fakultātē, ceļu uz Latviju un Rēzekni mēroja pirmo reizi.

No Lietuvas Kauņas augstskolas bija ieradusies Giedre Bandževičute, viņa tikās ar studentiem un lasīja lekciju, kas skar algas un nodokļu jautājumus Lietuvā. Profesors Bertels de Groote no Gentes augstskolas Beļģijā iepazīstināja studentus ar e-komercijas juridiskajiem aspektiem. Tēma bija saistoša ne vien 1. kursa ekonomistiem, bet arī topošajiem juristiem. Kalins Hurbeans no Timišoaras universitātes Rumānijā vadīja praktiskās nodarbības Ekonomikas fakultātes datorzālē par informācijas sistēmu izmantošanu vadībā. Savukārt docente Eva Jašuka no Radomas augstskolas Polijā lekciju laikā pievērsās tēmām, kas saistītas ar tūrisma tiesībām un loģistiku.

Starptautiskās nedēļas ietvaros ārvalstu viesi iepazinās ne vien ar augstskolu, bet arī ar Rēzekni, kā arī devās izbraukumā pa Latgali. Viens no centrālajiem pasākumiem nedēļas laikā bija tikšanās un diskusija ar Ekonomikas fakultātes docētājiem par uzņēmējdarbības izglītības attīstības un internacionalizācijas iespējām. Gan RA studenti, gan docētāji varēja noskatīties prezentācijas un iepazīties ar Erasmus studiju iespējām partneraugstskolās. Visos pasākumos aktīvi iesaistījās arī Ekonomikas fakultātē studējošie ārzemju studenti no Polijas, Lietuvas, Rumānijas.

Lai arī Starptautiskā nedēļa Ekonomikas fakultātē noritēja pirmo reizi, ir apzinātas pasākuma pozitīvās puses. Rīkojot šādu nedēļu, ir lieliska iespēja tikties ar vairākiem vieslektoriem vienlaikus, studenti gūst jaunu informāciju par aktuāliem jautājumiem ekonomikā citās valstīs. Būtiska loma ir komunikatīvās kompetences attīstīšanai svešvalodā. Gan studenti, gan mācībspēki pārvar valodas barjeru un cenšas pēc iespējas lietderīgāk izmantot savas svešvalodas zināšanas. Lekciju laikā ar pasniedzējiem no ārzemēm studenti izvērsa produktīvas diskusijas, lai rastu atbildes un meklētu risinājumus dažādos jautājumos. Starptautiskajā nedēļā RA, vieslektoriem bija lieliska iespēja savstarpēji sazināties ar kolēģiem no citu valstu augstskolām un apmainīties ar informāciju, nodibināt ilgtspējīgus kontaktus.

Aktivitātes starptautiskās nedēļas ietvaros liecina par šādu pasākumu nepieciešamību un to lietderīgumu. Tas ļauj domāt, ka nākotnē RA Ekonomikas fakultātē līdztekus citām tradīcijām, par ierastu pasākumu kļūs arī Starptautiskā nedēļa.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv