English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
07.02.2004
RA Senātā

RA Senātā

Apstiprināts RA rektora vēlēšanu nolikums, kurā ir atrodams vēlēšanu organizācijas un norises reglaments. Rektora amata pretendenti varēs iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un RA vadības un attīstības koncepciju izsludinātajā konkursā, kas ilgs no 9.februāra līdz 19.martam. Rektora vēlēšanas paredzētas 10.maijā. Rektora amata pretendentus var izvirzīt RA sturktūrvienības, t.s. arī Studējošo pašpārvalde.

RA notiek tālākizglītības centra (TIC) darbības reorganizācija, kuras gaitā tiks izsludināts konkurss uz centra vadītāja vietu. TIC darbības pamatmērķis – veicināt mūžizglītības principu iedzīvināšanu sabiedrībā, nodrošinot iepriekš iegūtās izglītības turpināšanu un profesionālās pilnveides atbilstību izglītības attīstības un sabiedrības vajadzībām. TIC darbībā akcents tiks likts uz sabiedrības pieprasījuma izpēti, jaunu projektu, programmu izstrādi, IT tehnoloģiju piesaisti tālākizglītībā.

Ir izstrādāta RA Sporta nama attīstības koncepcija 2004.-2006.gadam, kurā galvenie pasākumi vērsti uz organizatoriskā darba pilnveidi, investīciju piesaisti materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, kvalificētu treneru nodrošinājumam, kā arī veselīga un sportiska dzīvesveida, brīvā laika pavadīšanas iespējas popularizēšanai. Koncepcijas pieņemšanā tika ņemti vērā Studējošo pašpārvaldes konstruktīvie priekšlikumi.

RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Vēstures un filozofijas katedras docētāji ir izstrādājuši jaunu augstākās profesionālās izglītības studiju programmu “Sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotājs”. Programma varētu būt īpaši aktuāla tieši Latgales reģionā, kur sociālo zinību bloka skolotājam bez papildspecialitātes ir grūti nodrošināt nepieciešamo darba slodzi.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv