English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
10.06.2006
Projekts

Projekts

No 2006. gada 1. jūnija līdz 2006. gada 29. decembrim Rēzeknes Augstskola (RA) īsteno Eiropas sociālā fonda (ESF) līdzfinansētu projektu "Iedzīvotāju mūžizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta centru izveide bibliotēkās”.

Projekta mērķis ir attīstīt IT zināšanu pilnveidošanas iespējas, uz Rēzeknes rajona bibliotēku bāzes izveidojot mūžizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta centrus. Projekta īstenošanas laikā tiks apmācīti 77 bibliotekāri Eiropas datorprasmes sertifikāta (European Computer Driving Licence, ECDL) iegūšanai. Šis sertifikāts ir starptautiski atzīts dokuments un faktiski norāda, ka tā īpašnieks izpildījis teorētisku testu, kurā novērtētas viņa pamatzināšanas informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī to, ka viņš izpildījis sešus praktiskus testus, kuros novērtētas pamatprasmes personālā datora lietošanā un vienkāršāko datora lietotņu izmantošanā.

Papildus tiks izstrādāts arī e-apmācību kursa saturs, ko bibliotekāri varēs izmantot mācību procesā kā papildus mācību līdzekli. Lai kvalitatīvi apmācītu bibliotekārus, seši RA pasniedzēji pilnveidos savas datorzināšanas atbilstoši ECDL prasībām un darbā ar e-apmācības sistēmām.

RA paredzēts izveidot ECDL eksaminācijas centru, kas atvieglotu sertifikāta iegūšanu bibliotēkas darbiniekiem un pēc projekta realizācijas studentiem un visiem interesentiem.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 49 639, no kuriem 75 procentus līdzfinansē ESF, bet 25 procentus Latvijas valsts.

Projekta partneri ir: Baltijas Datoru Akadēmija (sniedz pieaugušo apmācības pakalpojumus) un VA „Kultūras informācijas sistēmas” (koordinē vienota bibliotēku informācijas tīkla izveidi).

Projekta laikā iegūtā pozitīvā pieredze tiks apkopota, lai varētu to izmantot arī citos Latvijas rajonos.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv