English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
05.07.2006
Uzsāk realizēt projektu

Uzsāk realizēt projektu

Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāte sadarbībā ar Rēzeknes rajona Izglītības pārvaldi, Viļānu vidusskolu un Ludzas pilsētas ģimnāziju ir uzsākusi realizēt projektu “Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā” (Līguma Nr. 2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160, projekta vad. Dr.paed.,profesore Velta Ļubkina).

Projekts paredz izstrādāt un realizēt Latgales reģionā profesionālās pilnveides kursu programmu, kura paredzēta skolotāju-multiplikatoru sagatavošanai un viņu kompetenču paaugstināšanai izglītības reformas un jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā. Projekta rezultātā tiks izstrādātas vadlīnijas šiem skolotājiem - multiplikatoriem tālākai iegūto zināšanu popularizēšanai savās skolās un izdota brošūra - metodiskie materiāli.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv