English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
05.10.2006
RA saņem atzinību par kvalitatīvu svešvalodu skolotāju sagatavošanu

RA saņem atzinību par kvalitatīvu svešvalodu skolotāju sagatavošanu

26.septembrī Rīgā, Latviešu biedrības namā notika Eiropas valodu dienas konference. Tajā tika paziņoti projektu konkursa „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” rezultāti, ko izsludinājusi LR Izglītības un zinātnes ministrija un akadēmisko programmu aģentūra.

Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes Svešvalodu katedras iesniegtais projekts „Kvalitatīva svešvalodu skolotāju sagatavošana” saņēma atzinīgu novērtējumu un tam tika piešķirta Eiropas Atzinības zīme. Šo projektu izstrādājusi un koordinējusi RA Svešvalodu katedras vadītāja, Dr.philol. Karīne Laganovska. Konferencē diplomu „Eiropas valodu skolotājs 2006” saņēma arī docētāja Inta Rimšāne. Svešvalodu katedras lektori RA studenti bija izvirzījuši šai nominācijai, jo pozitīvi novērtējuši viņas prasmi mācīt angļu valodu, kā arī spēju atrast kopēju valodu ar studējošajiem.

Kā pastāstīja projekta „Kvalitatīva svešvalodu skolotāju sagatavošana” koordinatore K. Laganovska, Eiropas Komisija katru gadu izsludina šāda veida konkursu, jo Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, ir kļuvis aktuāls jautājums par valodu mācīšanu. Tā pat ir izvirzīta prasība, lai katrs ES loceklis zinātu vismaz divas svešvalodas. Šajā projektu konkursā tiek apzinātas svešvalodu mācīšanas metodes, inovācijas, lai skolēni un studenti sasniegtu pēc iespējas augstāku svešvalodu zināšanu līmeni.

K. Laganovska norāda, ka šobrīd ir aktuāli ne vien pamatskolā un vidusskolā sniegt skolēniem zināšanas svešvalodās, bet arī augstākās izglītības iestādēs radīt apstākļus, lai studenti varētu šīs zināšanas gan papildināt, gan pielietot praksē. Rēzeknes Augstskolā jau daudzus gadus tiek realizēta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”. Apgūstot šo programmu pēc vidusskolas, studenti var iegūt pedagoga kvalifikāciju un tiesības skolā mācīt vienu svešvalodu (angļu vai vācu), taču paralēli studentiem tiek piedāvāts apgūt arī otru svešvalodu, kā arī vecākajos kursos tajā klausīties lekciju kursus. Tas savukārt paver lielisku iespēju turpināt studijas un iegūt otru kvalifikāciju salīdzinoši īsā laika posmā (divos gados), kā arī tiesības mācīt skolā attiecīgo valodu.

Karīne Laganovska atzīst, ka uzvara projektu konkursā ir pierādījums studiju procesa kvalitātei un pareizajam virzienam. Projekti vērtēti pēc vairākiem kritērijiem: valodu apguves veicināšana un motivācija, radošums, oriģinalitāte, sadarbība ar citām valstīm, vērtība valsts un ES kontekstā utt. Vērtējot RA projektu īpaši aktualizēta pozitīvā un daudzveidīgā sadarbība ar citām Eiropas valstīm. Tas panākts RA Svešvalodu katedrai sadarbojoties ar Ārējo sakaru nodaļu, jo visiem sekmīgajiem studentiem tiek dota iespēja saņemt stipendiju un studēt vienu semestri ārzemēs. Svešvalodu specialitātes studenti labprāt izmanto šo iespēju, lai praksē pielietotu valodu zināšanas un gūt pieredzi ārzemēs.

Kopumā projektu konkursam tik iesniegti deviņi pieteikumi no dažādām augstākās izglītības iestādēm un dažādām institūcijām, kuras māca svešvalodas. RA projektam „Kvalitatīva svešvalodu skolotāju sagatavošana” Eiropas Atzinības zīme ir piešķirta uz pieciem gadiem.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv