English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
30.10.2006
14 labākie studenti!

14 labākie studenti!

Stipendijas pasniegt un apsveikt savu pašvaldību studentus bija ieradušies: Viļānu domes deputāts A. Ornicāns, kurš apsveica 2 RA studentes – L. Čaču, Ekonomikas fakultātes 4.kursa studenti, un S. Medni-Noviku, Pedagoģijas fakultātes 4. kursa studenti.

Ludzas rajona izglītības pārvaldes vadītāja A.Sergejeva pasniedza pašvaldību stipendijas I. Pelcei, Pedagoģijas fakultātes 2. kurss, un M. Sarkanei, Humanitārās un juridiskās fakultātes 4. kurss.

Rēzeknes rajona izglītības pārvaldes vadītāja L.Žukovska rajona padomes vārdā apsveikuma vārdus veltīja un stipendijas pasniedza T.Frolkovai, Ekonomikas fakultātes 2. kursa studentei, O. Danšinai, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 2. kursa studentei, B. Nazrovam, Inženieru fakultātes 2. kursa studentam.

Rēzeknes pašvaldības stipendijas saņēma: Inese Lustika (IF), Daina Obuka (HJZF), Olga Prohorenkova (IF), Anna Skrauča (EF), Anita Jurčenko (EF). Rēzeknes pilsētas domi pārstāvēja Kultūras, izglītības, veselības, sociālo un darba lietu komitejas vadītāja Maija Muciniece, kas tāpat kā Viļānu pilsētas domes pārstāvis informēja par gaidāmajām izmaiņām stipendiju piešķiršanā. Abu pilsētu doems strādā pie īpaša „Studenta nolikuma” izstrādāšanas, kas ļaus regulārāk un varbūt arī lielākā stipendijas apmērā atbalstīt studējošos. Ludzas rajona padomes pārstāve A.Sergejeva atklāja, ka padomes sēdē, izskatot nākamā gada budžeta plānojumu, jau ir paredzēts vismaz divkāršot tagadējās stipendijas apmēru.

Savukārt Balvu rajona pašvaldības stipendijas saņēma Linda Bratuškina (PF) un Indra Sīle (EF). Līdz oktobra beigām lēmumu par pašvaldību stipendiju vēl pieņems Ludzas pilsētas dome un Krāslavas rajona padome, tāpēc jau 14 pašvaldību atbalstītajiem studentiem noteikti piebiedrosies kāds pagājušā studiju gada sekmīgākais students.

Pārējiem studentiem atliek novēlēt, ka sesija nemaz vairs nav aiz kalniem, tāpēc varam pacensties un nākamajā semestrī iegūt šāda veida stipendiju!

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv