English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
12.06.2007
Eiropas mēroga konference

Eiropas mēroga konference

Konferences atklāšanas laikā tika prezentēts projekts „Valodas Austrumlatvijā”, kuru realizē Rēzeknes Augstskolas Filoloģijas katedra, Vēstures un filosofijas katedra sadarbībā ar Centre d’etudes linguistiques pour I’Europe (Milāna). Projekta galvenais mērķis ir pētīt etnolingvistisko situāciju Latgalē. Projekta gaitā tiek apzināti etniskie un lingvistiskie procesi Latgalē, uzmanību pievēršot reliģijas un valodas ietekmei gan uz noteiktu mikrovidi (indivīds, ģimene, dzimta), gan makrovidi (kopiena, sabiedrība).

Projekta pirmā posma dati ir apkopoti, un konferences dalībnieki tika ar tiem iepazīstināti konferences gaitā, gan piedaloties plenārsēdēs, gan klausoties atsevišķus pētījumus, kas tika veikti, balstoties uz anketu datiem. Konferences atklāšanas brīdī tika uzsvērts paveiktā darba nozīmīgums ne tikai izglītības un valodas politikas, bet arī kultūras jomā. Īpaši tika akcentēta projekta starptautiskā nozīme un unikalitāte ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā (Eiropā nav lingvistisko pētījumu, kuros iesaistīto respondentu skaits būtu 12000, kā tas ir plānots šajā projektā; šobrīd aptaujāta ir puse respondentu – 6000).

Pētījums ir tikai ceļa sākumā, tas turpināsies gan šajā, gan 2008.gadā. Ir savākti dati par vairākiem Latgales rajoniem, bet priekšā vēl ejams garš ceļa posms, kurā ir jāpaveic tik pat liels darbs – jāsavāc un jāapkopo dati no tiem Latgales rajoniem, kuros līdz šim vai nu nav būts, vai nu nav savākti visi nepieciešamie dati (Krāslavas, Preiļu un Daugavpils rajons). Darbs, kas tiek ieguldīts projekta realizācijā gan no studentu, gan docētāju puses, sniedz nenovērtējamu pieredzi gan zinātniskiem pētījumiem, gan starpdisciplināriem kursiem, gan arī studentu zinātniskajai darbībai. Datu bāze, kas tiks izveidota visa projekta garumā, būs pieejama ikvienam, kuram radīsies interese pētīt apkopotos datus.

Otrā konferences diena tika veltīta sekciju darbam, kur savus pētījumus prezentēja gan projekta dalībnieki, gan citu Latvijas augstskolu docētāji, gan arī viesi no ārvalstīm. Kopumā konferences darbs ritēja piecās darba grupās: Sociolingvistika un etnolingvistika, Valodas politika un valodas plānošana, Valoda un izglītība, Folklora/ literatūrzinātne un Kultūras/ mākslas vēsture. Pētījumos pārstāvēto tēmu klāsts bija ļoti plašs: tika skatīti sociālpolitiskie procesi Eiropā, minoritāšu valodu statuss un attīstības iespējas; latgaliešu valodas prasmes un lietošanas jautājumi; reliģijas, kultūras identitāti veidojošie faktori; valodu izglītības prblēmjautājumi un nākotnes perspektīvas Latvijā un Latgalē. Katrā sekcijā bija vērojamas spraigas diskusijas; jautājumi un iebildumi, ierosinājumi un pētījumu aktualitāte. Diemžēl ierobežotā laika dēļ daudzi jautājumi palika neatbildēti, kas nozīmē, ka etnolingvistisko jautājumu izpēte gan Latgalē, gan Latvijā un pasaulē ir gana aktuāla, lai katram pētījumam, ko veica konferences dalībnieki, veltītu īpašu uzmanību. Konferencē piedalījās zinātnieki no Lietuvas, Polijas, Itālijas, Spānijas, Beļģijas, Vācijas, Somijas un ASV.

Noslēgumā jāvēl gan projekta realizētājiem, gan tā dalībniekiem neatlaidību un cīņas sparu, kas palīdzētu iesākto turpināt un nenolaist rokas grūtību priekšā.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv