English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
22.06.2007
Braucam uz Indru!

Braucam uz Indru!

Gadsimtu garumā tas viss ir mainījies un ticis pielāgots tieši tai videi un situācijai, kurā cilvēks atrodas. Jau 19. gadsimta beigās folkloristi devās ekspedīcijās uz laukiem, lai vāktu folkloru – pierakstītu to, ko cilvēks savā ikdienā un svētkos dara, kā saprot un kā skaidro. Šādas ekspedīcijas notiek arī mūsdienās. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes studenti un mācībspēki šādās zinātniskajās izpētes ekspedīcijās jau dodas sesto gadu. Rēzeknes Augstskolas un Tautas muzikantu biedrības kopīgā projekta „Lauka pētījumi Krāslavas rajona Indras pagastā – tradīcijas, valoda, kultūrvide” ietvaros, šogad 27 cilvēku grupa no 25. jūnija līdz 1. jūlijam strādās Krāslavas rajona Indras pagastā. Projektu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapiāļa fonds.

Filologi, vēsturnieki, valodnieki, folkloristi tiksies ar pagasta iedzīvotājiem un centīsies saprast kā tad Indras pagastā dzīvoja cilvēki līdz Otrajam pasaules karam, kara laikā, padomju gados un kā dzīvo šodien; pierakstīs atmiņu stāstījumus un dzīvesgudrības, varbūt pat iemācīsies kādu senu amatu. Ceram, ka Indras pagasta iedzīvotāji labprāt ekspedīcijas dalībniekiem uzticēs dzīvesstāstus, atmiņas un pieredzi. Indras pagasts īpaši interesants ir ar to, ka šeit dzīvo dažādu tautību iedzīvotāji. Kā tad tik dažādi cilvēki, kam ir savas tradīcijas gan ikdienā, gan svētku svinēšanā, var kopā sadzīvot, kā svin svētkus, kā dara ikdienas darbus, tas viss interesē pētniekus.

Valodniekus noteikti interesē, kādā valodā saprotas un kāda valoda tiek lietota ģimenē – latgaliešu, latviešu, krievu vai baltkrievu. Rēzeknes Augstskolas valodnieki turpinās pētījumus projektam „Latgales etnolingvistiskās situācijas izpēte”. Projekts paredz lingvistisko un etnisko procesu izpēti Latgalē, pētot reliģijas un valodas ietekmi gan uz indivīdu, ģimeni, dzimtu, gan kopienu un sabiedrību. Šāds pētnieciskais darbs tiek veikts arī Lietuvā (Vitauta Dižā Universitāte), Polijā (A.Mickeviča Iniversitāte) un Itālijā (Milānas Universitāte). Daļa pētījuma rezultātu jau tika apkopoti maija beigās Rēzeknes Augstskolas rīkotajā konferencē „Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi”.

Vēsturniekus noteikti interesē Indras pagasta robežsargu likteņi pirms Otrā pasaules kara un kara laikā, jaunajiem studentiem interesanti būs stāsti par padomju varas gadiem – kolhozu laikiem, darbu padomju saimniecībā – ikdienu un kopīgi svinētiem svētkiem.

Folkloristi būs priecīgi pierakstīt gan godos dziedamās dziesmas, gan stāstus par kāzām un citiem godiem, gan maizes, siera, alus un citas receptes. Visu nemaz nevar tā uzrakstīt, ko pētnieki gribētu dzirdēt, jo viss jau atkarīgs ir no pagasta cilvēkiem, cik daudz viņi gribēs mums uzticēt no savas pieredzes un atmiņām.

Kā tad Indras iedzīvotāji mūs atpazīs? Pirmkārt, noteikti pēc nedrošības, otrkārt, pēc neatlaidīgas vēlmes kaut ko uzzināt un treškārt, kā atpazīstamības zīme mums līdzi būs Rēzeknes Augstskolas reklāmas materiāli un protams robežsardzes izdotās atļaujas, ka varam uzturēties Indras pagastā.

Ekspedīcijas galvenais mērķis nav tikai braukt un pētīt, bet gan satikt Indras pagasta cilvēkus, iepazīties un aprunāties par dzīvi, tā ierastajā gan lauku cilvēka, gan arī zinātnieka ikdienā ienesot mazliet satikšanās un iepazīšanās prieka.

Projekta vadītāja Iveta Dukaļska

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv