English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
03.07.2007
ESF projekts „Finanšu un grāmatvedības vadības specializācijas studentu profesionālā prakse uzņēmumos un iestādēs”

ESF projekts „Finanšu un grāmatvedības vadības specializācijas studentu profesionālā prakse uzņēmumos un iestādēs”

Profesionālā prakse tika realizēta Latgales un Vidzemes reģionā un profesionālās prakses vietas aptvēra sektoru, kura attīstībai ir potenciāls visā Latgalē un Vidzemē- ražošana, banku darbība, tirdzniecība, apdrošināšana, valsts izglītības iestādes darbs, pašvaldības iestādes darbs, nodokļu maksātāju apkalpošanu un kontrole.

2007.gada 20.aprīlī, projekta ietvaros notika studentu praktiskā konference, kuras mērķis – studentu profesionālās prakses kopīga novērtēšana (uzņēmumu un iestāžu prakšu vadītāji un RA prakšu vadītāji) un profesionālās prakses metodisko materiālu pilnveidošana.

Studentu praktiskās konferences darbā piedalījās projekta mērķa grupas: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”) 22 studenti, 17 prakšu vadītāji no Latgales un Vidzemes uzņēmumiem un iestādēm, kuri pārstāvēja projekta 12 sadarbības partnerus. 2007.gada aprīlī – jūnijā tika veikta projekta mērķauditorijas apmierinātības novērtēšana. Projekta eksperti izstrādāja aptaujas anketas, organizēja aptaujas un veica iegūto datu apkopošanu un analīzi. Tika organizētas 3 aptaujas: uzņēmumu / iestāžu prakses vadītāju aptauja, RA prakses vadītāju aptauja un projektā iesaistīto studentu viedokļu aptauja.

2007.gada jūnijā tika noslēgti ilgtermiņa sadarbības līgumi ar projekta 12 sadarbības partneriem - AAS “Balta” filiāle “Rēzeknes nodaļa”, A/s Hansabanka Rēzeknes filiāle, Rēzeknes Domes Attīstības pārvalde "Rēzeknes Biznesa centrs" (līgums tika noslēgts ar Rēzeknes pilsētas domi), "REBIR" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība, Rēzeknes 14.arodvidusskola, SIA “Lāde D”, SIA „Rationalis”, Va/s LHZB Ludzas filiāle, Va/s LHZB Rēzeknes filiāle, VID Latgales reģionālā iestāde, VID Vidzemes reģionālā iestāde, Viļānu pagasta padome. Prakšu vadītāju sadarbība studentu profesionālās prakses novērtēšanā un profesionālās prakses metodisko materiālu pilnveidošanā veicināja sadarbību starp sadarbības partneriem un RA apmācības kvalitātes paaugstināšanā.

Projekta vadītāja
Inta Kotāne

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv