English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
21.09.2007
Ventspils pilsētas dome aicina līdz 2007.gada 12.oktobrim ieskaitot pieteikties stipendiju konkursam studentus.

Ventspils pilsētas dome aicina līdz 2007.gada 12.oktobrim ieskaitot pieteikties stipendiju konkursam studentus.

Dalībai stipendiju konkursā pretendentiem Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļā (Jūras iela 36, Ventspils, LV-3600) jāiesniedz sekojoši dokumenti aizlīmētā A4 formāta aploksnē ar norādi „Stipendiju konkursam”:

  1. Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļai adresēts iesniegums, kurā jānorāda: Pretendenta vārds, uzvārds, personas kods; tālruņa numurs, norādot valsts kodu; dzīvesvietas adrese (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi un pirms mācību uzsākšanas augstākās izglītības iestādē); iegūstamā studiju kvalifikācija vai akadēmiskais grāds; augstākās izglītības iestādes, fakultātes un studiju programmas nosaukums (norādot augstākās izglītības iestādes un fakultātes adreses un tālruņus); studiju uzsākšanas gads augstākās izglītības iestādē un studiju paredzamais ilgums,
  2. motivācijas vēstule,
  3. izglītības dokumenta kopija,
  4. izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju faktu,
  5. sekmju izraksts par studiju periodu (par pirmo studiju gadu – par iestājpārbaudījumu rezultātiem),
  6. vēlama rekomendācija no konkrētās augstākās izglītības iestādes,
  7. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar Ventspils pilsētas domi vai tās rekomendēto darba devēju.

Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt valsts valodā. Ja tas nav iespējams, Pretendentam jānodrošina dokumentu tulkojums valsts valodā.

Kontaktpersonas: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļas vadītājas v.i. Elīna Feldmane, tālrunis 3601112, e–pasts: Elina.feldmane@ventspils.gov.lv, Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļas galvenās speciālistes v.i. Gundega Lagzdiņa, tālrunis 3601143, e–pasts: Gundega.lagzdina@ventspils.gov.lv.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv