English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
07.02.2008
Projekts „RA studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” studentu profesionālā prakse”
Līgums Nr. 2007/0039/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0055/0160

Projekts „RA studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” studentu profesionālā prakse” <br>Līgums Nr. 2007/0039/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0055/0160

Projekta mērķa grupa ir sākumskolas skolotāja specialitātes 2.-5. kursu studenti, kam rasta iespēja rudens un pavasara semestros pilnveidot savu profesionālo meistarību skolās.

ESF akceptētā projekta vispārējais mērķis ir cieši saistīts ar Vienotajā programmdokumentā (VPD) un Programmas papildinājumā formulētajiem vidēja termiņa mērķiem – cilvēkresursu attīstība, konkurētspējas un nodarbinātības veicināšana.

Projekta tiešais mērķis ir atbalstīt Rēzeknes Augstskolas sākumskolas skolotāja specialitātes studentu profesionālo praksi, paaugstinot praktikantu un skolotāju kompetenci, nodrošinot prakses uzdevumu veikšanai nepieciešamo metodisko un materiālo atbalstu. Rēzeknes 1.vidusskolā, 2.vidusskolā, Poļu vidusskolā, 5.vidusskolā, kas jau vairākus gadus ir bijušas Rēzeknes Augstskolas sadarbības partneri, kā arī Madonas 1.viduskolā, Madonas valsts ģimnāzijā, Dzelzavas pamatskolā, Viļānu vidusskolā un citās skolās dažādos laikos risinās gan audzināšanas, gan mācību metodiskā, gan kvalifikācijas un pirmsdiploma prakses. 75% no projekta izmaksām finansē Eiropas Sociālais fonds, 25% - Latvijas valsts budžets.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv