English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
18.02.2008
Profesionālo prakšu kvalitātes pilnveide ESF projektā

Profesionālo prakšu kvalitātes pilnveide ESF projektā

Projekta pieteikumā ietverti vairāki profesionālās prakses posmi: audzināšanas prakse, mācību metodiskā prakse, kvalifikācijas prakse un pirmsdiploma prakse. Projekts paredz aktīvu sadarbību ar patreizējo studentu potenciālajiem darba devējiem dažādās Latvijas skolās.

Skolotāji, kam jau ir ilggadēja pieredze studentu prakšu vadīšanā, rudens semestrī piedalījās sākumskolas skolotāja specialitātes studentu profesionālo prakšu metodisko ieteikumu izstrādē un pilnveidē. Šādas darbības rezultātā radītie materiāli būs noderīgi, plānojot studentu prakšu norisi arī turpmākajos gados. Īpaša vērtība ir ļoti konkrēti izstrādātajiem norādījumiem par prasībām katrā prakses posmā, kas palīdzēs gan pašiem studentiem, gan viņu prakses vadītājiem orientēties veicamajos uzdevumos, to secības un kvalitātes jautājumos.

Projekta gaitā pirms katra profesionālās prakses posma studenti un viņu prakšu vadītāji speciālās seminārnodarbībās, kuras vadīja kompetenti speciālisti savā jomā, iepazinās ar izstrādātās prakses programmas saturu, jaunākajām darba metodēm, specifiskām darba formām skolā, kā arī ieguva atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Viena no projekta pamatnostādnēm ir nepieciešamība korekti nodrošināt vienādu informāciju visām prakšu norisē iesaistītajām pusēm, kas prakšu norisi padarītu kvalitatīvāku un preventīvi palīdzētu izvairīties no iespējamiem pārpratumiem, studentiem veicot prakses uzdevumus.

Prakses gaitā skolotājiem un studentiem-praktikantiem pastāvīgi ir pieejams eksperts-konsultants, kura uzdevums ir paskaidrot un palīdzēt risināt šķietami netipiskas situācijas pašā prakses norises procesā.

Projekta vadītāja Rita Burceva

Pielikumā fails Word document bildes.doc
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv