English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
12.03.2008
Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu

1. Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz docētāju vēlēšanām akadēmiskajos amatos:

uz asociēto profesoru vietām:

 • Valsts tiesībās - 1 vieta
 • Literatūrzinātnē - 2 vietas
 • Datorzinātnēs - 3 vietas
 • Mehānikā (materiālu pretestības apakšnozarē) - 1 vieta
 • Finansēs un kredītā - 1 vieta

Konkursa pretendentiem mēneša laikā no publicēšanas datuma jāiesniedz šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • izglītības dokumenta apstiprināta kopija;
 • doktora zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV);
 • publicēto darbu saraksts par pēdējiem 6 gadiem;
 • pēdējo 6 gadu darba stāžu apliecinoši dokumenti un jānovada atklāta lekcija Rēzeknes Augstskolā

2. Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vēlēšanām vadošo pētnieku un pētnieku amatos:

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Letonikas institūtā šādos amatos:

 • vadošais pētnieks humanitāro zinātņu nozarē - 2 vietas
 • pētnieks humanitāro zinātņu nozarē - 1 vieta

Inženieru fakultātes Latgales ilgtspējīgās attīstības pētījumu institūtā šādos amatos:
 • vadošais pētnieks vides tehnoloģiju un automatizācijas nozarē - 1 vieta
 • vadošais pētnieks vides informāciju un datormodelēšanas nozarē - 1 vieta
 • vadošais pētnieks vides aizsardzības nozarē - 1 vieta

Konkursa pretendentiem mēneša laikā no publicēšanas datuma jāiesniedz šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • izglītības dokumenta apstiprināta kopija;

 • akadēmisko/zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV) ar precīzu informāciju par personāla darba stāžu un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem;
 • publicēto darbu saraksts par pēdējiem 6 gadiem.

Dokumentus iesniegt:
Rēzeknes Augstskolas Kancelejā, Atbrīvošanas alejā 90, 215.kabinets, Rēzeknē, LV-4600, uzziņas pa tālruni 46 23219

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv