English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
24.04.2008
Viss cilvēka dzīvē ir zinātne jeb kāpēc studēt Rēzeknes Augstskolā?

Viss cilvēka dzīvē ir zinātne jeb kāpēc studēt Rēzeknes Augstskolā?

Vidusskolas absolvents ar savām skolas zināšanām noteikti kaut ko var paveikt savā mājā, teiksim, salabot elektrību vai rast risinājumu ģimenes budžeta optimizēšanai. Bet tālāk? Uzņēmumā? Rūpnīcā? Ja šīs zināšanas būs pieprasītas valstī, pasaulē? Skolā iegūtās zināšanas tās tomēr ir un paliek mācību grāmatu zināšanas, un tās ir tikai bāze tālākai virzībai - jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvei, izprašanai un izmantošanai. Augstskola izvirza studējošo uz zinātnes „frontes” avangarda robežu – tur, kur pašlaik top jaunas zināšanas, kur tiek atklāts tas, par ko iepriekš nav bijis pat jausmas. Tātad šajā procesā students nevar stāvēt un gaidīt, kad viņam iedos kaut kādas zināšanas kārtējai sagremošanai. Nepieciešams aktīvs patstāvīgs, radošs darbs.

Dažkārt saka – zinātne ir ļoti svarīga cilvēku dzīvē. Pilnīgi aplami! Zinātne nav svarīga, zinātne ir viss cilvēka dzīvē, cilvēces progresā un attīstībā, cilvēka labklājībā. Paskatieties apkārt, aptaustiet sevi – kur ir tas, kas nav zinātnes darbības rezultāts – nu, tikai daba, bet arī tās izpratne, tās uztvere, savstarpējā, labvēlīgā abām pusēm mijiedarbība (starp dabu un cilvēku) nav iespējama bez zinātnes.

Kas notiktu, ja apstātos zinātnes attīstība? Cilvēces bojāeja. Bet kas attīsta zinātni? Tikai tie, kas apgūst zināšanas augstskolas līmenī, kas līdz ar to kļūst spējīgi redzēt problēmas un zināt, kā tās atrisināt. Augstākā izglītība dod visu nepieciešamo, lai speciālists varētu iesaistīties ne tikai zināšanu apguves procesā, bet būtu spējīgs pats radīt, veidot jaunas zināšanas, sniegt jaunus pētījumu rezultātus, jaunas atziņas un izgudrojumus.

Tātad augstskolas absolvents ir ne tikai speciālists ar diplomu, kurš vienmēr un visur būs pieprasīts kādu darbu izpildei un ne tikai nākamais uzņēmējs, kas izveido savu darbu jomu, pats kļūst par darba devēju, bet arī nākamais zinātnieks – pētnieks, kura pētījuma rezultāti var jau būt iekļauti mācību grāmatāsnākamo studentu paaudžu apmācībai. Vai tas nav vilinoši? Ja nē, tad gan var arī nenākt studēt.

Bet kāpēc šī izvēle varētu krist par labu tieši Rēzeknes Augstskolai? Personīgie subjektīvie iemesli katram var būt dažādi. Bet objektīvie iemesli:

1. Jauna augstskola, kura tikai attīstās, augstskolas darbības mehānisms nav vēl ierūsējis, augstskola atvērta visam jaunam, augstskolas personāls ir jauns un enerģisks – tas viss dod studējošiem pārliecību par patiešām kvalitatīvu apmācības procesu.

2. Spēcīgi attīstās studiju materiāli tehniskā bāze – jaunas laboratorijas, institūti, oriģināls un unikāls aprīkojums studiju un pētnieciskajam darbam, atsevišķi to paraugi nav nevienā citā Latvijas augstskolā.

3. Augstskolas zinātnisko virzienu un līdz ar to studiju programmu kompleksais raksturs. Vienā augstskolā ir apvienotas inženierzinātņu specialitātes (datorzinātne, vides zinātne, mehatronika, būvniecība), juridiskās zinātnes, ekonomika un vadībzinātnes, filoloģija, vēsture, pedagoģijas zinātnes visā to plašumā – tas dod iespēju studējošiem bagātināt savas zināšanas arī ārpus savas specialitātes. Tieši dažādu zinātņu nozaru kontakti ir visražīgākie jaunu atziņu un atklājumu radīšanā.

4. Rēzeknes Augstskolas studenti katru gadu piedalās studentu zinātniskajās konferencēs, izjūtot atklāsmes prieku brīdī, kad var paņemt rokās zinātnisko rakstu krājumu ar savu publicēto rakstu.

5. Rēzeknes Augstskolas studentiem ir plašas perspektīvas turpināt savu izglītību pašu augstskolas maģistrantūrā un doktorantūrā, kā arī iesaistīties Tālāk izglītības studiju programmās.

6. Un beidzot Rēzeknes Augstskolas studenti ir priviliģētais „personāls” – augstskolas docētāji ir atsaucīgi un gatavi vienmēr nākt palīgā studentiem, dot visas iespējas studēt un kreatīvi attīstīties.

Dr.hab.geol. Gotfrīds Noviks, Rēzeknes Augstskolas Zinātņu prorektors

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv