English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
31.07.2008
Matemātikas studiju kvalitātes uzlabošanas projekts

Matemātikas studiju kvalitātes uzlabošanas projekts

Rēzeknes Augstskola īstenojusi Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu matemātikas studiju kvalitātes uzlabošanai

Latvijas tautsaimniecības attīstībai ir svarīgi stiprināt Latvijas augstskolu inženierzinātņu studiju programmu kvalitāti, kuru būtiska sastāvdaļa ir matemātikas kursu attīstīšana. Latvijā ir atbalstāma inženieru kvalitatīva apmācīšana, tāpēc konkurētspējīgu jauno speciālistu sagatavošanai ir nepieciešama moderna materiālā bāze, kvalitatīvi mācību līdzekļi un augsti profesionāli docētāji. Šī mērķa ietvaros Rēzeknes Augstskola (RA) ir īstenojusi Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu, kā rezultātā tika būtiski uzlabots un modernizēts tehniskais aprīkojums un mācību materiāli matemātikas kursiem inženierzinātņu studiju programmās.

Projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līguma Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) īstenošanas gaitā tika izstrādāta RA inženierzinātņu studiju programmu matemātikas kursu datortehniskā un programmatūras aprīkojuma attīstības un izmantošanas un mācību metodiskā darba attīstības koncepcija, veikta tehnikas iegāde, izveidota projekta mājas lapa, izstrādāts jauns mācību līdzeklis, kā arī aprobēti iegādātie resursi un mācību materiāli.

Projekta rezultātā RA Inženieru fakultātes materiālā bāze tika papildināta ar modernu datortehniku un augsta līmeņa prezentācijas tehniku:

 • 20 datorkomplektiem studentiem;
 • 3 datorkomplektiem docētājiem;
 • 3 pārnēsājamajiem datoriem;
 • 2 planšetdatoriem;
 • 2 plaukstdatoriem;
 • serveri;
 • skeneri;
 • kopētāju;
 • 2 printeriem (krāsu un melnbaltu);
 • 2 multimediju ciparu projektoriem;
 • digitālo tāfeli.

Iegādāta arī tīkla un bezvadu tīkla aparatūra, mēbeles datorklasei, papildināts literatūras krājums matemātikas kursu mācīšanai un apgūšanai.

Studiju procesā iesaistītie docētāji un studenti augstu vērtē jaunās tehniskās iespējas, kuras tiek izmantotas gan patstāvīgo darbu, gan studiju darbu, diplomdarbu un diplomprojektu izstrādē, kā arī docētāju zinātniskajā darbā. Ir iegādāta arī programmatūra matemātikas un tās pielietojumu studijām:

 • 20 SPSS Base 15.0 akadēmiskās licences (Classroom licences);
 • 3 SPSS Base 15.0 akadēmiskās licences (Teachers licences);
 • 25 Matlab 2007a akadēmiskās licences (Classroom licences);
 • 3 Matlab 2007a akadēmiskās licences ( Teachers licences);
 • 1 Mathematica 6.0 akadēmiskā licence;
 • 1 COMSOL Multiphysics Class Kit License (CKL) akadēmiskā licence;
 • 1 Mathcad 14.0 akadēmiskā licence.

Projekta ietvaros tika izstrādāts mācību līdzeklis „Augstākā matemātika, statistika un matemātiskā modelēšana inženierzinātņu studentiem” vairāk nekā 600 lappušu apjomā, kas jau šī gada septembrī būs pieejams studentiem.

Projekts tika īstenots no 2006.gada 1.novembra līdz 2008.gada 31.jūlijam un tā mērķa grupu veidoja RA akadēmiskais personāls un studenti.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 167 751, no kuriem LVL 125 813,25 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet LVL 41 937,75 - valsts budžeta līdzekļi.

Sagatavoja projekta vadītāja
Antra Saukāne  

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv