English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
27.10.2008
Akreditācijas termiņš – 6 gadi

Akreditācijas termiņš – 6 gadi
Programmu „Tiesību zinātnes” vērtēja profesors, dr.habil.iur. Anrijs Kavalieris. Eksperts norādīja uz programmas trūkumiem, kas novēršami, bet arī atzinīgi vērtēja studiju programmas stiprās puses – profesionālo prakšu daudzpusību, kā arī to, ka ir studiju kursi, kas dod izvērstākas zināšanas. Eksperta atzinums – akreditēt studiju programmu „Tiesību zinātnes” uz sešiem gadiem.
Eksperti no Latvijas un Lietuvas vērtēja studiju programmu “Reliģijas pedagoģija” un “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”. Akreditācijas pārstāvji: profesore Margarita Teresevičiene no Vitauta Dižā universitātes, dr.paed. Laima Geikina no Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras direktore Evija Papule divu dienu laikā iepazinās ar studiju procesu šajās programmās.
Eksperti tikās ar abu studiju programmu direktoriem, studentiem un absolventiem. „Mēs esam ļoti gandarīti par to, ko redzējām Rēzeknes Augstskolā. Svarīgi, ka programmas tiek realizētas reģionālajā augstskolā, tās sniedz iespēju studētgribētājiem nemērot tālu ceļu un iegūt izglītību tuvāk savai dzīves vietai. Pozitīvi ir vērtējams mūsdienīgo tehnoloģiju izmantojums studiju procesā, jūtams, ka augstskola rūpējas par materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu. Sagatavojot nākamos pedagogus, viennozīmīgi jāņem vērā straujās izmaiņas attīstībā. Tāpēc jāsagatavo radoši, domājoši, kreatīvi mācībspēki izglītības iestādēm. Tādi, kuri mācētu izmantot novatoras metodes, kā arī mūsdienīgas tehnoloģijas. Mēs redzam perspektīvu, Rēzeknes Augstskola sagatavo konkurētspējīgus speciālistus darba tirgum,” teica akreditācijas komisijas pārstāvji. Atzinīgu vērtējumu par iegūto izglītību sniedza arī šo programmu absolventi, kuri jau nokļuvuši darba tirgū un praksē pielietojuši studiju laikā gūtās zināšanas.
Akreditācijas komisijas ekspertu atzinums bija pozitīvs un viņi ieteica akreditēt abas programmas un maksimālo termiņu – sešiem gadiem.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv