English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
31.10.2008
16.novembris – Starptautiskā iecietības diena

16.novembris – Starptautiskā iecietības diena
Izrādās, ka jau 1996.gadā 16.novembris Eiropā bija atzīmēts kā Starptautiskā iecietības diena, bet Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (ĪUMSDILS) 2004.gadā pabeidzis izstrādāt nacionālo programmu iecietības veicināšanai (NPIV).
Veikti dažādi pētījumi, kuri apliecina problēmu loku arī mūsu valstī. Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) jau kopš 2007.gada 1.novembra realizē projektu „Iecietības kultūra Latvijas vidē”. Iespēja iesaistīties šajā projektā tika piedāvāta izglītības un kultūras iestāžu, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un augstskolu pārstāvjiem.
Es, Anna Sidarāne pārstāvu Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāti un esmu ieguvusi starpkultūru izglītības multiplikatora kvalifikāciju. Projekta realizācija ir pārdomāta, IIC darbinieki ir piedāvājuši aplūkot dažādas tēmas, kā tolerance, stereotipi un aizspriedumi, kultūru dažādība Latvijā, valoda kā etniskās kultūras pamatelements, integrācija, globalizācija u. c.
Padomāt par šiem jēdzieniem un reālo dzīves īstenību iecietības sakarā esmu piedāvājusi š.g. maijā gan Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes 1.kursa studentēm, organizējot pasākumu „Stereotipi un tolerance”, gan arī Sociālās integrācijas centra Rēzeknes nodaļas latviešu valodas kursu dalībniekiem – invalīdiem. Padomāt par savu pašapziņu un iecietības problēmām varēja arī Poļu vidusskolas 11.klases audzēkņi, kuri pasākumā „Es pats” 2008.gada 10.oktobrī kopā ar audzinātājām runāja par vērtībām ģimenē un sabiedrībā, par pašcieņas, cieņas un pašapziņas kategorijām.
Vienādu iespēju kalendārā ir paredzētas 12 īpašas dienas, piemēram, dažas no tām: 21.februāris ir Starptautiskā dzimtās valodas diena, 21.marts – Starptautiskās rasu diskriminācijas novēršanas diena, 8.aprīlis - Starptautiskā čigānu diena, 9.jūnijs - Starptautiskā draugu diena, 21.septembris - Starptautiskā miera diena, 17.oktobris - Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena, 10.decembris - Starptautiskā cilvēktiesību diena u.c.
Mūsu valsts ir savas 90.dzimšanas dienas gaidās. Šķiet, ka laba dāvana mums visiem būtu arī padomāt par iecietību pret citādo gan skolā, gan augstskolā, gan darba kolektīvā, gan arī ģimenē, vispār – sabiedrībā, jo 16.novembris ir Starptautiskā iecietības diena.

Rēzeknes Augstskolas lektore Anna Sidarāne
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv