English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
04.02.2009
Izsludināts zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Izsludināts zinātniski pētniecisko darbu konkurss
 • Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas akreditēto augstāko mācību iestāžu (bakalaura, maģistra, profesionālās, doktorantūras, rezidentūras) studējošie.
 • Konkursa darbam ieteicamas šādas tēmas, no kurām jāizvēlas tikai vienu:
  • Datorergonomika. Problēmas un risinājumi.
  • Ergonomika un uzņēmuma darbības efektivitāte.
  • Slodzes un pārslodzes negatīvās sekas.
  • Ergonomiskā dizaina ietekme uz darbinieku.
  • Ergonomisko risku radīto veselības problēmu novēršanas iespējas.
  • Biznesa ergonomika
  • Ergonomiskie risinājumi kvalitātes nodrošināšanā un procesu vadībā.
 • Konkursa darba apjomam jābūt no 20 līdz 25 lapām un akadēmiskajam līmenim jāatbilst vispārpieņemtajām prasībām par zinātnisko darbu izklāstu un noformēšanu.
 • Konkursa darbi jāiesniedz Latvijas Izglītības fonda programmu birojā, Rīgā, Skanstes ielā 9, (ieeja viesnīcā „Skanste”) līdz 2009.gada 1.jūnijam. Informācijai – tālr.: 67373705, e-pasts: rif@jo.lv.
 • Konkursa darbam jābūt rakstītam datorsalikumā latviešu valodā ar īsu anotāciju angļu un krievu valodā. Konkursa darbi jāiesniedz papīra dokumenta veidā un elektroniskā veidā, ierakstīti disketē vai CD-ROM.
 • Darbi jāiesniedz slēgtā aploksnē ar uzrakstu „Ergonomikas darbu konkursam”. Aploksnē jāievieto ziņas par darba autoru (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, mācību iestāde). Aploksnē jābūt apliecinājumam, ka zinātniski pētnieciskais darbs ir autora paša veikts.
 • Latvijas Izglītības fonda izveidota komisija pēc konkursa darbu novērtēšanas līdz 2009.gada 30.jūnijam noteiks konkursa rezultātus.
 • Konkursa laureātiem tiks piešķirta vienreizēja prēmija (stipendija) šādā apmērā:
  • vienam pirmās vietas ieguvējam – Ls 300 (trīs simti latu);
  • vienam otrās vietas ieguvējiem – Ls 200 (divi simti latu);
  • vienam trešās vietas ieguvējiem – Ls 150 (simt piecdesmit latu).
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv