English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
05.02.2009
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013.gadam

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013.gadam
2.projektu konkursa ietvaros atbalsts tiks sniegts divās prioritātēs:
 • I prioritāte, 1.atbalsta virziens: uzņēmējdarbības, darba tirgus, pētniecības un tehnoloģiju attīstības veicināšana.
 • II prioritāte, 3.atbalsta virziens: aktīvu un ilgtspējīgu sabiedrību attīstība (mazo projektu iespēja).

PROGRAMMAS TERITORIJA
 • Latvijā: Kurzeme, Zemgale, Latgale;
 • Lietuvā: Klaipēda, Telši, Šauļi, Paņeveža, Utena un Kauņa (kā blakus esošais reģions).

PROJEKTU IESNIEDZĒJI
Valsts iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, atvasinātās publiskās personas un nevalstiskās organizācijas.
Projektam ir jāiesaista vismaz viens partneris no Latvijas un viens no Lietuvas, kas ir reģistrēts vai pastāvīgi darbojas Programmas atbalstāmajā teritorijā.

PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS
Šī projektu konkursa ietvaros projektiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir pieejams līdzfinansējums 33 miljonu eiro apmērā.
Minimālais un maksimālais ERAF atbalsta apjoms vienam projektam:
 Minimālais ERAF atbalsta apjoms (EUR)Maksimālais ERAF atbalsta apjoms (EUR)
I prioritāte, 1. virziens20 0001 miljons (investīciju projekts) 500 000 (projekts bez investīcijām)
II prioritāte, 3. virziens20 000200 000

Projekti var tikt iesniegti ar šādiem nosacījumiem:
 • maksimālais ERAF atbalsta apjoms 1 miljona eiro apmērā ir pieejams investīciju projektiem. Investīciju projekts ir projekts, kurā izmaksas 6.budžeta līnijā (iekārtas un investīcijas) sastāda vairāk kā 50 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām;
 • maksimālais ERAF atbalsta apjoms citiem projektiem ir 500 000 eiro;
 • maksimālais ERAF atbalsta apjoms 200 000 eiro apmērā ir pieejams projektiem:
  • kuros vadošais partneris ir nevalstiska organizācija, kas neatbilst atvasināta publisko tiesību subjekta definīcijai;
  • kas iesniedz projektu atbalsta saņemšanai II prioritātes 3.atbalsta virziena ietvaros.

Projektos, kuros plānots finansējums no 20 000 līdz 50 000 eiro, investīcijas nav ieteicamas.
Programma līdzfinansē līdz 85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

TERMIŅŠ
Projektu iesniegums ir jānosūta pa e-pastu un pastu (pasta zīmogs) Programmas Apvienotajam tehniskajam sekretariātam ne vēlāk kā līdz 2009.gada 30.aprīlim.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA
Projekta iesnieguma veidlapa un citi ar Programmu saistītie dokumenti (piem., Programmas Dokuments, Programmas rokasgrāmata, ES normatīvie akti) ir pieejami mājas lapā: www.latlit.eu.
Projekta iesniegumam ir jābūt sagatavotam atbilstoši Programmas rokasgrāmatā ietvertajām prasībām.
2.projektu konkursa laikā Programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts rīkos informatīvos seminārus, darba grupas, partneru piesaistes pasākumus un individuālās konsultācijas Latvijā un Lietuvā. Plašāka informācija pieejama: www.latlit.eu.

INFORMATĪVIE SEMINĀRI
LATVIJA:LIETUVA:
12.februāris − Saldus
18.februāris − Jēkabpils
20.februāris − Jelgava
25.februāris − Rēzekne
26.februāris − Daugavpils
9 .februāris − Šauļi
10.februāris − Akmene
17.februāris − Anikšči
18.februāris − Zarasai
23.februāris − Klaipēda
24.februāris − Pluņģe
2.februāris − Kauņa
3.februāris – Birži

Dalībai informatīvajos semināros, lūdzam, aizpildīt reģistrācijas formu, kas pieejama: www.latlit.eu.

KONTAKTI:
Latvijas–Lietuvas programma
Apvienotais tehniskais sekretariāts
Adrese: Ausekļa iela 14-8, 5.stāvs, LV 1010, Rīga
Tālr.: +371 6735 0610, +371 7635 0611
Fakss: +371 6735 0623
E-pasts: info@latlit.eu
Mājas lapa: www.latlit.eu
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv