English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
30.03.2009
Via Latgalica

Via Latgalica
Interesi par latgalistikas pētījumiem ir rosinājuši pirmie augstskolas profesori A. Breidaks, V. Valeinis, B. Tabūns, kā arī mūsdienās ievērojamākie Latgales pētnieki – L. Leikuma, H. Soms, K. Počs u.c. Līdzās konferenču krājumu, monogrāfisku izdevumu klāstam tagad latgalistikas pētījumus apkopo humanitāro zinātņu žurnāls „Via Latgalica”. Izdevuma prezentācija notiks 3.aprīlī plkst. 13.00 Rēzeknes Mākslas vidusskolas Mākslas namā, 18.novembra ielā 26.
Informācijas pārpilnības gadsimtā jauna izdevuma radīšana vienmēr ir saistīta ar zināmu risku jo, no vienas puses, tas var palikt nepamanīts līdzīgu izdevumu klāstā, neatrodot savu adresātu, no otras puses, publicēšanās iespēju ir tik daudz, ka tas vienkārši var neatrast arī savu autoru. Tai pašā laikā jauns izdevums ļauj radīt jaunas robežas, akcentus kādai jau esošai vai vismaz topošai tradīcijai, tādējādi radot pārliecību, ka savs autors un daļēji arī adresāts tai jau ir.
Via Latgalica ir iecerēts kā regulārs humanitāro zinātņu izdevums, kas, pirmkārt, tiecas apkopot pētījumus par Latgales reģiona izpētes jautājumiem literatūrzinātnē, folkloristikā, valodniecībā, kultūras vēsturē, vēsturē, kulturoloģijā. Rādot Latgales attīstības un sapratnes ceļus, iezīmēt tā perspektīvu kopējā baltu, Eiropas un pasaules pētniecības kontekstā.
Pirmais Via Latgalica numurs apkopo RA pētnieku skatījumus folkloras (Angelika Juško-Štekele, Inga Belasova, Jana Skrivļa-Čevere), literāra teksta recepcijā un izpratnē (Ilga Šuplinska, Laura Avotiņa), vēstures un kulturoloģijas faktu analīzē (Vladislavs Malahovskis, Kārlis Počs, Deniss Hanovs), akadēmiskās un lietišķās valodniecības aktuālajās tēmās (Sanita Lazdiņa, Līga Bernāne). Taču nākamie krājuma numuri vairāk tiks orientēti uz kādu konkrētu humanitāro zinātni, tāpēc publicēt savus pētījumus tiek aicināti kā pētnieki no sadarbības augstskolām ārzemēs, tā arī kolēģi tepat Latvijā.
Via Latgalica paredz arī praktiskas ievirzes pētījumu (arhīva studijas, lauka pētījumi, ekspedīciju materiāli u.c.) publicēšanu, tāpēc sadarbībai tiek aicināti muzeju, bibliotēku, skolu darbinieki. Pirmajā numurā tiek piedāvāts ieskats Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūta lauka pētījumos Krāslavas rajona Indras pagastā (2007) un Ludzas rajona vairākos pagastos (2005 – 2007).
Sadaļā „Hronika” šoreiz apkopoti spilgtākie notikumi RA humanitāro zinātņu sfērā: publicētās grāmatas, konferences, pētnieku sasniegumi. Esošās sadaļas var tikt papildinātas ar grāmatu recenzijām, atceres dienu aprakstiem, taču to noteiks katra numura specifika.
Via Latgalica dos iespēju publicēt savus pirmos plašākos pētījumus labākajiem humanitāro zinātņu programmu studentiem, jaunajiem zinātniekiem.
Jaunā izdevuma prezentācija ir paredzēta 3.aprīlī plkst. 13.00 Rēzeknes Mākslas vidusskolas Mākslas namā, 18.novembra ielā 26. Interesenti varēs tikties ar krājuma veidotājiem un autoriem, iepazīties ar jauno žurnālu. Žurnāls ir izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas granta un RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes atbalstu. Tas tiks dāvināts Latgales reģiona vidusskolām.
Ilga Šuplinska
pirmā žurnāla numura redaktore
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv