English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
05.05.2009
Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz docētāju vēlēšanām

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz docētāju vēlēšanām

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz docētāju vēlēšanām šādos akadēmiskajos amatos:

uz lektoru vietām:
Datorzinātnēs 1 vieta
Vides zinātnēs 1 vieta
Ekonomikas nozarē (Finansēs un kredītā) 2 vietas
Ekonomikas nozarē (Tirgzinībā) 1 vieta
Ekonomikas nozarē (Makroekonomikā) 1 vieta
Kultūras un zinātnes vēsturē 1 vieta
Vispārīgajā vēsturē 1 vieta
Skolas pedagoģijā (Integrētās mācības) 1 vieta
Skolas pedagoģijā (Mūzikas mācīšanas metodikā) 1 vieta
Skolas pedagoģijā (Mājturībā un mācīšanas metodikā) 1 vieta
Pedagoģijā (Nozaru pedagoģijā) 1 vieta
Skolas pedagoģijā (Tekstildarbu mācīšanas metodikā) 1 vieta
Skolas pedagoģijā (Mājturībā un tehnoloģijās) 1 vieta
uz docentu vietām:
Ekonomikas nozarē (Grāmatvedības un uzskaites teorijā) 1 vieta
Ekonomikas nozarē (Latvijas tautsaimniecībā) 1 vieta
Civiltiesībās 1 vieta
Latvijas vēsturē 1 vieta
Vispārīgajā vēsturē 1 vieta
uz asociēto profesoru vietām:
Inženierzinātnēs 1 vieta
Latviešu folkloristikā 1 vieta
Lietišķajā valodniecībā 1 vieta

Konkursa pretendentiem mēneša laikā no publicēšanas datuma jāiesniedz šādi dokumenti:

  • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • izglītības dokumenta noraksts;
  • akadēmisko/zinātnisko grādu apliecinoša dokumenti;
  • dzīves un darba gājums (CV);
  • publicēto darbu saraksts;
  • pēdējo 6 gadu darba stāžu apliecinoši dokumenti, un jānovada atklāta lekcija Rēzeknes Augstskolā.

Dokumentus iesniegt:

Rēzeknes Augstskolas Kancelejā, Atbrīvošanas alejā 90, 215.kabinets, Rēzeknē, LV-4600, uzziņas pa tālruņiem 6 4623219.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv