English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
06.05.2009
Konkurss uz Rēzeknes Augstskolas rektora amata vietu

Konkurss uz Rēzeknes Augstskolas rektora amata vietu
Pretendents uz rektora amatu var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:
 • ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • ir doktora zinātniskais grāds;
 • ir pieredze vadošā amatā;
 • ir vismaz 5 gadu akadēmiskā darba pieredze augstākās izglītības iestādē pēdējos 10 gados;
 • nav sodāmības par noziedzīgu nodarījumu vai disciplinārpārkāpumu un nodarījumu, kas nav savienojams ar personas godu, cieņu un sabiedrības morāli.

Iesniedzamie dokumenti:
 • Rektora vēlēšanu komisijai adresēts pieteikums;
 • darba un dzīves gājums (CV) (arī elektroniski);
 • Rēzeknes Augstskolas vadības un attīstības koncepcija – divas A4 formāta lapas datorsalikumā (arī elektroniski);
 • doktora grādu apliecinoša dokumenta notariāli apstiprināta kopija;
 • rakstisks apliecinājums par to, ka nav sodāmības;
 • izraksts no sapulces protokola ar lēmumu par pretendenta izvirzīšanu, ja rektora amata pretendentu izvirza Rēzeknes Augstskolas fakultātes, Senāts, Studējošo pašpārvalde;
 • saraksts, kur fiksēti vismaz 30 pretendenta kandidatūru atbalstošu Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvji, norādot viņu vārdu, uzvārdu, amatu, personas kodu ar Rēzeknes Augstskolas Personāla daļā apliecinātu parakstu, ja rektora amata pretendents izvirza pats sevi vai piekrīt pretendēt;
 • cita informācija, kas pretendentam šķiet svarīga.

Ar Rēzeknes Augstskolas (RA) rektora vēlēšanu nolikumu var iepazīties Rēzeknes Augstskolas mājas lapā: http//www.ru.lv

Dokumenti aizlīmētā aploksnē ar atzīmi „Rēzeknes Augstskolas Rektora vēlēšanu komisijai no 2009.gada 18.maija līdz 2009.gada 27.maijam personiski iesniedzami Rēzeknes Augstskolas Kancelejā, Atbrīvošanas alejā 90, 215.kabinetā, Rēzeknē, LV-4601.

Informācija pa tālruņiem 646 23219 vai 646 22911.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv