English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
15.06.2009
RA Zinātnes padomes atklātā sēde

RA Zinātnes padomes atklātā sēde

Rēzeknes Augstskolas mācībspēki un studenti!

Aicinām Jūs piedalīties

RA Zinātnes padomes atklātajā sēdē

š. g. 16.jūnijā plkst.14.00

(Atbrīvošanas alejā 90, 115.auditorijā).


Zinātnes padomes atklātās sēdes programma

 1. Zinātņu prorektora uzruna.
 2. IZM atbalstīto zinātnisko projektu (2008.g.) rezultātu prezentācija.
  1. 2.1. Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju attīstības dinamikas izpēte Latgales uzņēmumos (projekta vadītājs – prof. G.Noviks).
  2. 2.2. Izglītības reformas ieviešana Latgales reģiona skolās: rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā analīze (projekta vadītāja – prof. V.Ļubkina).
  3. 2.3. Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju izpēte (projekta vadītāja – prof. I.Silineviča).
  4. 2.4. Baltijas reģions: tradīcijas un kultūrvide (projekta vadītāja – asoc.prof. O.Senkāne).
 3. LZP atbalstīto zinātnisko projektu prezentācija.
  1. 3.1. Valsts pētījumu programmas „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru” projekts "VALODA UN VIDE" (2004-2009), projekta vadītāja – asoc.prof.l.Šuplinska.
  2. 3.2. Kūdras sorbcijas īpašību pielietošanas pētījumi sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanai, projekta vadītājs – prof. G.Noviks.
  3. 3.3. Latgales reģiona nemateriālās kultūras mantojuma datu bāzes izveide, projekta vadītāja – asoc.prof. O.Senkāne.
 4. RA Zinātnes padomes atbalstīto zinātnisko grantu konkursa (2008.g.) rezultātu prezentācija.
  1. 4.1. Latvijas lingvistiskā ainava Baltijas valstu kontekstā (vadītāja – S.Lazdiņa).
  2. 4.2. Smago metālu un pēdu elementu sastāva izpēte Austrumlatvijas purvu kūdrā (vadītājs – E.Teirumnieks).
  3. 4.3. Studiju programmu aktualizācija un izveides metodika virzībā uz kvalitāti (vadītājs – prof.P.Vucenlazdāns).
  4. 4.4. Rakstu krājuma ,,Citādā Latgale: Indra” sagatavošana izdošanai (vadītāja – asoc.prof.O.Senkāne).
 5. 2008.-2009.gadā izdoto mācību līdzekļu un zinātnisko darbu prezentācija.
  • I.Poča. Latgale Žečpospoļitas varā. 16.gs.II puse – 18.gs.beigas.
  • A.Jurčenko, M.Mežāre, R.Orska, Ž.Truskovska. Sociālā pedagoga aktivitātes darbā ar jauniešiem ar zemām un nepietiekamām sociālajām prasmēm.
  • L.Danilāne, V.Ļubkina. Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti.
  • I.Tukiša, P.Vucenlazdāns. Roku sīko kustību nozīme bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību vispārējā un valodas attīstībā.
  • S.Lazdiņa, A.Šalme. Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes.
  • S.Boļšakovs. Inovatīvā darbība Latvijā.
  • V.Strazdiņa, I.Spīča. Tirdzniecības uzņēmējdarbība.
  • H.F.Marten, I.Šuplinska, S.Lazdiņa. Latgalian. The Latgalian Language in Education in Latvia.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv