English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
25.06.2009
Paldies Rēzeknes Augstskolai par unikālo iespēju!

Paldies Rēzeknes Augstskolai par unikālo iespēju!
RA un VDU, paplašinot Erasmus piedāvātās apmaiņu programmas aktivitātes, ir noslēgušas starpaugstskolu sadarbības līgumu par divu diplomu saņemšanu vienā studiju periodā. Līguma ietvaros paredzēta šādu saistību izpilde – gada studijas Vītauta Dižā universitātē un pētījums baltu filoloģijā komparatīvajā aspektā, proti, maģistra darba izstrāde izvēlētajā specialitātē.
Šajā studiju gadā pirmoreiz saņemt divus diplomus pretendēja četras maģistra studiju programmas „Filoloģija” studentes, kuras veica pētījumus baltu lingvistikā, literatūrā un folklorā. Pētījums tika aizstāvēts Lietuvā un Latvijā, to vērtēja abu augstskolu mācībspēku izveidota komisija.
R. Paegle pētīja lietuviešu dzejnieka V. Mīkolaiša-Putina un latviešu dzejnieka V.Grēviņa romantisma dzejas krustpunktus. D. Rutkovska analizēja ironijas izpausmes lietuviešu rakstnieka V. V. Landsberģa literārajās pasakās un latviešu rakstnieka Vika prozā, I. Dziedātāja strādāja ar L. Muktupāvelas darbiem oriģinālvalodā un tulkojumu lietuviešu valodā, skatot mītisko laiktelpu, savukārt S. Murinska analizēja latviešu un lietuviešu hiphopa dziesmu tekstus, ar mērķi atklāt masu kultūras elementus.
Studentes jūtas priecīgas, ka izmantojušas šādu iespēju – studēt Vītauta Dižā Universitātē un rakstīt salīdzinoši pētniecisku maģistra darbu. Šāda iespēja ļāva paplašināt ne tikai redzesloku, bet arī apgūt lietuviešu valodu un iepazīt tās kultūru. Maģistrantes citiem iesaka: "Mācieties no pastmarkas (..). Tā gūst savus panākumus, turoties pie vienas lietas tik ilgi, kamēr mērķis ir sasniegts." (Dž. Billings)
Absolventes ir gandarītas par paveikto un ir apņēmības pilnas jauniem pakāpieniem studiju jomā!
Tiekamies izlaidumā 25. jūnijā Rēzeknes Augstskolā Latvijā un 26. jūnijā Vītauta Dižā Universitātē Lietuvā!
Daina, Sandra, Inta, Regīna
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv